Accessibilitat

Aquest lloc web s’ha implementat perquè totes les persones, independentment de tenir una discapacitat o d’accedir al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines del lloc web sense trobar-hi dificultats d’accés.

S’han considerat les mesures següents a www.bcn.cat/iaec2014 per permetre a l’usuari accedir a tots els continguts i funcionalitats del web amb més facilitat:

  • Títols: Els títols de les pàgines són descriptius i clars sobre el lloc web a què accedeix l’usuari i la pàgina on es troba.
  • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S’assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d’usuari gratificant a tots els usuaris.
  • Centellejos i parpellejos: S’eviten interferències, com ara el contingut que centelleja, el parpelleig exagerat o l’àudio que s’engega automàticament.
  • Llenguatge: El contingut utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d’acord amb la funció pública del lloc web.
  • Idioma: En general, s’han marcat els idiomes tant de les pàgines com de les parts que canvien d’idioma.
  • Focus visible: El focus és visible quan es navega amb teclat.
  • Imatges de text: Exceptuant logotips i alguna imatge que és essencial com a imatge de text, la resta de contingut és perfectament configurable ja que s’han evitat les imatges de text.
  • Taules de dades: Les dades tabulades estan marcades correctament a les taules.
  • Marcs: Els marcs estan titulats correctament.

El desenvolupament de www.bcn.cat/iaec2014 s’ha basat considerant les Pautes d’accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d’accés als continguts de web del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores 2014, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic accessibilitat@bcn.cat.