Activitats relacionades

Barcelona presenta una llarga trajectòria de polítiques d’inclusió, tant des de la mateixa Administració pública com des de diverses institucions i associacions arrelades a la ciutat. És per aquest motiu, aprofitant la celebració del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Barcelona, que s'ofereix, des del maig de 2013 fins l’inici del congrés, una sèrie d’activitats que mostraran diferents accions d’inclusió que es duen a terme a la ciutat.

activitats relacionades
Eixos temàtics: icona amb el número 3

La inclusió com a dret

La ciutat educadora com a promotora de benestar i oportunitats vitals.

L'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

Les entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva -l’espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a l...

Amics i Circ

"Amics i Circ" és un projecte comunitari que promou la salut mental, física i social del jovent en risc d’exclusió social mitjançant l...

Eixos temàtics: icona amb el número 3

Participació i compromís ciutadà

La ciutat educadora com a espai de convivència, diàleg i relació.

Tapa solidària

La “Tapa solidària” és un projecte apadrinat pel Ferran i l’Albert Adrià des del 2011.

Presentació del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya

El decret és un text que desenvolupa els articles 27 i 34 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i qu...

Eixos temàtics: icona amb el número 3

Creativitat

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat.

On l’aigua viu, on vius l’aigua. Descobriu l’aventura de l’aigua

L’oferta d’activitats té un ventall de possibilitats: Dins el mateix Museu, es poden dur a terme tallers, itineraris guiats o ambdós...

Aqualogia a l’escola. Us venim a veure!

Aquesta activitat s’estructura en una part teòrica i una part pràctica (taller i experiment) segons el nivell d’educació primària qu...