Activitats relacionades

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat

Creadors en residència

"Creadors en residència als instituts de Barcelona" posa en contacte l’art contemporani amb els estudiants de secundària generant noves formes i contextos de creació. Cada creador concep un projecte artístic propi per desenvolupar-lo amb un grup d’alumnes d’ESO i amb la implicació de tota la comunitat educativa.

 

“Creadors en residència als instituts de Barcelona” proposa als creadors residents que concebin projectes inèdits i específicament pensats per desenvolupar-los juntament amb un grup d’alumnes d’ESO. Els creadors intervenen als instituts com a autors desenvolupant una obra pròpia; i la transmissió es du a terme fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte directe amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi també són parts molt importants del procés d’aprenentatge. Amb la finalitat de concretar-los i compartir-los, s’han creat els blocs.

A través d’aquest contacte directe entre art i educació, l’objectiu del projecte és triple:

  • Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de la pròpia experiència.
  • Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.
  • Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la innovació artístiques.

Informacions pràctiques

Lloc: Instituts de secundària de Barcelona

Temporalitat: Projecte de caràcter anual que es va iniciar el curs 2009-2010. S’han dut a terme cinc edicions (comptant les residències del curs 2013-2014), hi ha hagut 29 residències, desenvolupades en 27 instituts.

Institucions

  • Consorci d’Educació de Barcelona
  • Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)