Activitats relacionades

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat

El Graner - centre de creació

El Graner és el centre de creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment.

 

Emmarcat dins el programa “Fàbriques de creació” de l’Ajuntament de Barcelona, està gestionat pel Mercat de les Flors, amb la col·laboració de l’APDC i l’ACPDC. El Graner actua d’acord amb diferents línies de treball per incidir en el teixit creatiu des de diferents contextos. Els eixos principals del Graner són: creació, internacionalització, pensament, educació i proximitat. Des del Graner volem tenir una incidència real en els diferents estadis de la vida formativa de l’infant, per això ens vinculem a projectes ja existents i en coordinem de nous, pensats en l’edat concreta de l’infant i amb la complicitat del professorat, l’estructura i les necessitats de les escoles que hi participen. El projecte “Escola bressol” és un projecte proposat pel Mercat de les Flors i el Graner. Acollit i coorganitzat per l’Institut d’Educació de Barcelona (IMEB), es desenvolupa al voltant de la formació i pretén atendre tot el context educatiu de l’escola bressol: els mestres, els infants i les seves famílies. Aquest projecte té com a objectius:

  • Descobrir i aprofitar totes les potencialitats de moviment que té el cos, tenint present cadascun dels estats de creixement en què es troba cada infant.
  • Aprendre del moviment i la dansa per créixer i socialitzar-se
  • Gaudir de la llibertat de moviment.
  • Aprendre i descobrir noves metodologies i recursos per introduir la dansa, el moviment i l’art a l’escola.
  • Aprendre a ser un espectador sensible en les arts escèniques.

El projecte “Escola bressol” es desenvolupa a través d’un curs de formació per a mestres d’escola bressol (La dansa com a eina per fomentar en l’infant la llibertat de moviment), la vivència d’una experiència artística com a espectador actiu (participar en el festival “El més petit de tots” al Mercat de les Flors o al Graner) i la formació i l’assessorament personal a cada escola, amb un treball personalitzat a l’aula.

 

Informacions pràctiques

Lloc: Carrer de Jane Addams, 14-16. Barcelona

Temporalitat: 2013 – 2014

Institucions

  • Mercat de les Flors
  • Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)