Activitats relacionades

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat

El projecte educatiu del Museu Picasso

El Museu Picasso proposa un nou projecte educatiu basat en la importància d'observar i de dialogar davant de l’obra. A partir de les apreciacions dels alumnes es du a terme una anàlisi en profunditat de l’obra i es genera un diàleg compartit a través del qual van desfilant els seus interessos. L'educador actua com a moderador d'aquest debat i proporciona als alumnes les claus per aprofundir en el seu propi coneixement, un coneixement molt més profund i durador, ja que respon a les inquietuds reals d'aprenentatge del grup que, compartint les seves opinions, arriba a conclusions noves i enriquidores.

Informacions pràctiques

Lloc: Museu Picasso de Barcelona. Carrer de Montcada, 15-23.

Dia: 2013 – 2014

Programa: http://www.bcn.cat/museupicasso/

 

Institucions:

  • Museu Picasso (ICUB)