Creativitat

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat.

On l’aigua viu, on vius l’aigua. Descobriu l’aventura de l’aigua

La ciutat educadora com a espai d'innovació i creativitat

On l’aigua viu, on vius l’aigua. Descobriu l’aventura de l’aigua

L’oferta d’activitats té un ventall de possibilitats: Dins el mateix Museu, es poden dur a terme tallers, itineraris guiats o ambdós alhora. També s’ofereixen visites combinades del Museu amb altres instal•lacions hidràuliques, com ara la potabilitzadora o les depuradores d’Aigües de Barcelona, o bé amb altres museus, com ara les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat.

Aqualogia a l’escola. Us venim a veure!

La ciutat educadora com a espai d'innovació i creativitat

Aqualogia a l’escola. Us venim a veure!

Aquesta activitat s’estructura en una part teòrica i una part pràctica (taller i experiment) segons el nivell d’educació primària que correspongui.