Activitats relacionades

39 activitats relacionades amb el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

L'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

Les entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva -l’espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social- han emmarcat 39 activitats relacionades amb el lema del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores “Una ciutat educadora és una ciutat que inclou” que realitzaran durant tot l’any i més concretament durant els dies que es realitzi el Congrés.