Activitats relacionades

La ciutat educadora com a espai de convivència, diàleg i relació

Presentació del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya

El decret és un text que desenvolupa els articles 27 i 34 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i que potencia el dret dels nens i adolescents del nostre país a ser escoltats i tinguts en compte.

 

La creació del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) s’emmarca en els articles 27 i 34 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència a Catalunya, i és una de les mesures incloses en el pacte per a la infància a Catalunya, que, impulsat pel Govern, va ser subscrit per una setantena d’entitats, agents institucionals i partits polítics amb l’objectiu de situar la infància i l’adolescència en el centre de les polítiques del país. És un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació, adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que té entre les seves funcions representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes competents i opinar sobre les propostes que afectin els infants.