Conferència Inaugural

Sr. Pablo Gentili
Presenten: Sr. Miquel Martínez
(12:00 -13:00 – Sala d’actes) / Dijous 13 de novembre

La ciutat i els desafiaments democràtics. Una ciutat educadora és una ciutat que inclou

La present conferència abordarà diverses dimensions sobre els processos d’exclusió als espais urbans, particularment aquells que condicionen o neguen l’exercici del dret a l’educació i el benestar a la infància i la joventut. Un dels objectius de l’exposició prevista és entendre com operen els processos de negació de drets i per què s’han tornat més complexos a les ciutats contemporànies. Al mateix temps, la conferència pretén aportar idees i reflexions sobre la manera de potenciar els processos d’inclusió social i l’afirmació de drets fonamentals en la convivència urbana. La ciutat es presentarà així en el seu doble vessant: l’ampliació enfront de la negació d’oportunitats; la promesa d’igualtat i justícia social enfront de la creació i reproducció de desigualtats. La conferència tractarà també d’aportar elements d’anàlisis i reflexió que contribueixin a construir ciutats educadores i inclusives, on la infància i la joventut puguin ampliar les seves oportunitats i gaudir d’un context en el qual es reconeguin i afirmin els seus drets fonamentals.