Speakers’ Corner

1

Projecte SEI! Odivelas

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 1

Ajuntament d’Odivelas (Portugal)
Sra. Fernanda Franchi
El 2010, les escoles públiques d’Odivelas es van unir al Comtat amb la finalitat de dur a terme aquest projecte municipal, que agrega les sinergies del territori educatiu per respondre a la diversitat amb eficàcia. La idea és promoure l’èxit acadèmic i la integració social, a més de prevenir la deserció i l’absentisme escolar en els jardins d’infància i els cicles 1er, 2on i 3er d’ensenyament bàsic a les escoles públiques de Odivelas. El seu objectiu principal és prevenir les conductes de risc, l’exclusió social, l’absentisme i el fracàs i abandó escolars.

2

De les paraules als fets. Qüestió de compartir

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 1

Ajuntament de Paredes (Portugal)
Sra. Marlene Silva
El projecte consisteix en dues accions diferents, però complementàries: la teleassistència i el projecte pilot del voluntariat de proximitat. La primera és un servei de suport per a les persones grans que són prou autònomes per viure soles i volen preservar la seva independència (evitar viure amb familiars) o que simplement no disposen de suport familiar. La segona acció es va concebre durant la implantació del servei de teleassistència, quan l’Ajuntament va decidir impulsar el projecte pilot del voluntariat de proximitat amb l’objectiu de combatre l’aïllament i la solitud de la població d’edat avançada a la província.

3

Noves accions al barri-escola de 1997 a 2014

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 1

ONG Cidade Escola Aprendiz de Sao Paulo (Brasil)
Sra. Natacha Costa
El barri-escola és una de les metodologies inspiradores de Més Educació, programa federal dedicat a l’ampliació d’oportunitats d’aprenentatge per als nens i adolescents de les escoles públiques brasileres, especialment per als que viuen en condicions socials extremadament vulnerables. El programa ha permès d’introduir els conceptes del barri-escola en prop de 50.000 escoles públiques de tot el país.

4

Programa Més Educació en escolars del nucli regional d’educació de Pato Branco, Paranà (Brasil): Macrocamps i activitats de desenvolupament

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 2

Universitat Federal de la Frontera (Brasil)
Sr. Elsio Jose Cora
Aquest treball està relacionat amb el tema de l’educació integral i l’ampliació de la jornada escolar, que suposa l’aplicació de l’ensenyament a temps complet a les escoles públiques de l’estat de Paranà, pertanyent al programa del govern brasiler Més Educació. Presenta els macrocamps i les activitats seleccionades per al seu desenvolupament i, quant als aspectes metodolò- gics, comprèn dues etapes: la primera, d’orientació qualitativa, es basa en la literatura per investigar teòricament l’educació integral i el programa Més Educació en l’escenari nacional i regional; la segona, d’orientació quantitativa, es dedica a la recopilació i sistematització de les dades relatives a les escoles del Nucli Regional d’Educació de Pato Branco.

5

Senyal de futur

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 2

Municipalitat de Rosario (Argentina)
Sra. Laura Alfonso
En una societat majoritàriament oïdora, les persones sordes no solament han de fer front a les dificultats de la pròpia discapacitat, sinó que s’enfronten a tot un seguit de problemes de relació, educació, treball i desenvolupament en la vida quotidiana a causa que les comunicacions socials i la difusió de la informació estan, en gran part, basades en el so i la llengua oral. Es tracta de les denominades barreres de comunicació, definides com aquells obstacles, traves o impediments que dificulten o redueixen la llibertat d’accés i comunicació de les persones que tenen limitada la capacitat per interactuar amb l’entorn mitjançant l’audició i el llenguatge oral, impedint-ne la plena participació.

6

Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 2

Ajuntament de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Departament de Benestar i Família i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Sra. Mirta Lojo
Programa que aborda el procés pedagògic de prevenció de la violència en les relacions interpersonals i la promoció d’una ciutadania activa i compromesa amb els drets humans, des del currículum escolar. Actualment planteja dues àrees temàtiques preferents: Prevenció de les relacions abusives i la violència masclista, basada en els valors de la coeducació; i, Prevenció de la discriminació i les relacions jerarquitzades per raó d’ètnia, funcionalitat o identitat de gènere i orientació sexual, basada en els drets fonamentals i els drets emergents.

7

Ordizia, ciutat educadora

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 3

Ajuntament d’Ordizia (Espanya)
Sr. Félix Etxebarria Balerdi
Aquest projecte s’ha anat desenvolupant al llarg de tres anys amb la intenció que l’ajuntament i els ciutadans tinguin l’oportunitat de cooperar junts en l’elaboració i posada en pràctica d’un pla confeccionat conjuntament entre els representants municipals, els tècnics de l’Ajuntament i els diferents col·lectius i associacions de ciutadans.

8

Anima’t, juga amb ells

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 3

Departament d’Educació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i Kairós Vallès S.L.L (Espanya)
Sra. Anna Montse Castellà Pagola
La finalitat d’aquest programa és promoure el desenvolupament infantil i millorar les pràctiques educatives familiars. Des d’aquest espai s’ofereix als nens i nenes un context de desenvolupament que complementa i amplifica les experiències viscudes en la família. Això permet recolzar la tasca educativa familiar, oferint als adults la possibilitat de compartir experiències i potenciant l’estima pròpia i la confiança en si mateixos com a persones, pares i mares, i primers educadors.

9

Gestió de la inclusió als centres educatius de Barcelona

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 3

Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya. Barcelona (Espanya)
Sra. Mercè Berengueras
La missió del programa és donar a conèixer les diferents modalitats d’inclusió i de quina manera els alumnes amb necessitats educatives específiques s’escolaritzen a la ciutat. Els objectius són analitzar els diferents models d’inclusió a les escoles, conèixer la diversitat de la població escolar de la ciutat, estudiar l’eficiència dels recursos emprats, determinar la implicació dels agents educatius en la inclusió i documentar el grau de satisfacció dels diferents professionals.

10

Dedeuauna

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 4

Programa de temps i qualitat de vida de l’Ajuntament de Barcelona, districte de Nou Barris, Consorci d’Educació i Institut Municipal de Serveis Socials (Espanya)
Sra. Joana Chinchilla
Programa iniciat el curs 2012-13 com a projecte pilot adreçat a joves entre 16 i 25 anys, dissenyat per oferir informació, assessorament i acompanyament a través d’un conjunt d’accions que tenen com a objectiu assolir l’orientació i inserció laboral d’aquests joves. Havent-se valorat positivament els resultats obtinguts, el projecte continua aquest curs 2013-14. De les 59 persones que s’han atès, 49 han iniciat el programa i 32 n’han complert els objectius (inserció laboral: 14%; inserció en programes formatius: 14%; continuïtat en el programa: 37%).

11

hip-hip urri!

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 4

IKERTZE i Ajuntament de Donòstia (Espanya)
Sra. Aitziber Aranburu Berasategui
Hip-hip Urri!, October Children és una iniciativa que ja se celebra amb èxit en altres ciutats europees, l’objectiu de la qual és estimular el consum d’oci cultural en família. Vol promoure la col·laboració i l’intercanvi cultural amb altres ciutats europees, així com la cooperació artística i professional entre les organitzacions culturals, les institucions i les persones, sobretot a través del reconeixement i coordinació de l’àmplia oferta cultural de la capital.

12

AWI.NET, avis i nets treballant plegats en favor de la inclusió digital

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 4

Ajuntament de Viladecans (Espanya)
Sr. Joan Bassolas Ferran
L’Ajuntament de Viladecans va iniciar a la tardor de 2011 el projecte AWI.NET, una modalitat inèdita de cursos d’alfabetització digital basada en parelles digitals, en la qual els avis i àvies s’introdueixen en Internet de la mà dels seus néts i nétes. El projecte contempla un canvi de rols en el qual els joves de Viladecans exerceixen de professors ja que, com a nadius digitals, són els majors experts en aquest camp. L’objectiu d’aquest programa és arribar a persones majors de 60 anys que mai s’haurien plantejat apuntar-se a un curs d’Internet de format clàssic. El projecte, a més de complir l’objectiu d’inclusió digital, també afavoreix la intergeneracionalitat i els valors com el compromís, la paciència o la capacitat pedagògica.

13

Flic Flac Circ

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 5

Institut BCN Esports de l’Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sra. Haidé Garriga
El programa Flic Flac Circ té com a objectius principals apropar l’alumnat a les diverses arts escèniques, donar eines al professorat per treballar les habilitats gimnàstiques i acrobàtiques en un projecte que fomenta la cohesió del grup, i potenciar la creativitat i la imaginació mitjançant l’elaboració d’un espectacle que engloba moviment, expressió i so.

14

Fem música a l’escola bressol

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 5

Escoles Municipals de Música de Barcelona (Espanya)
Sra. Eulàlia Ramos i Sra. Elvira Carol
Aquest projecte està orientat a promoure la col·laboració entre les escoles de música municipals i les escoles bressol municipals, amb l’objectiu de proporcionar als educadors i educadores coneixements musicals bàsics i enriquir l’experiència de cada infant en relació amb la música. S’adreça a 47 educadors i educadores d’escoles bressol i a un total de 521 infants de cinc districtes de la ciutat de Barcelona; l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

15

Acompany’art

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 5

AFEV, Consorci d’Educació de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona (Espanya)
Sra. Laia Bernués
La infància ja és el col·lectiu amb la taxa de pobresa més alta a Catalunya (26,4%, Idescat 2012) i el percentatge de fracàs escolar arriba al 28,4% (INCAS 2006). Acompany’art és un programa que combina els acompanyaments individuals (AI) d’infants amb mentors universitaris i l’aprenentatge de tècniques artístiques. Promou la salut mental, física i social dels joves en risc d’exclusió social mitjançant l’acompanyament educatiu per part de voluntariat (mentors) i l’aprenentatge de tècniques de circ.

16

Educar en l’art. El flamenc, un projecte per a l’escola

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 6

Centre d’Educació Infantil i Primària Virgen de la Puerta de Orihuela (Espanya)
Sr. Manuel Ferrer Die
En aquest col·legi, catalogat com a CAES (Centre d’Atenció Educativa Singular) per la Conselleria d’Educació, un percentatge igual o superior al 30% del total dels alumnes escolaritzats té necessitats de compensació educativa. El seu objectiu és millorar el procés socioeducatiu d’aquests alumnes, estimulant les seves capacitats i competències psicosocials amb la participació de la comunitat educativa, la societat i les institucions. El projecte es compon dels següents tallers: pintura, teatre, ball, guitarra, poesia i caixó.

17

Inclusió per a la vida

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 6

Càmera Municipal de Moura. (Portugal)
Sr. Antonio Senrada Simôes
Projecte destinat a valorar les competències i l’autonomia dels ciutadans amb discapacitat intel·lectual. Va sorgir de la necessitat d’integrar aquests ciutadans en el mercat laboral, un cop realitzat l’aprenentatge socioeducatiu. Els usuaris estan degudament acompanyats per tutors i reben una retribució mensual a càrrec de l’Ajuntament de Moura.

18

Programa Santos da Gente

Dijous 13 de novembre / 16.30 - 17.00 h / Speakers' Corner 6

Secretaria Municipal d’Educació de Santos (Brasil)
Sra. Audrey Kleys Cabral de Oliveira Dinan
El programa consisteix en una acció socioeducativa, on l’oci i la cultura són elements d’inclusió social. Proporciona als alumnes accés als punts turístics més significatius i afavoreix la lliure expressió de la creativitat. S’estimula els alumnes perquè entenguin la ciutadania com una manera de participació social i un exercici de drets i deures.

19

Dia de la Diversitat

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 1

Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb altres institucions i entitats (Espanya)
Sr. Josep Ll. Marjalizo
Esdeveniment de foment, sensibilització i educació en drets humans, adreçat als joves estudiants de 12 a 18 anys. Aquests drets es donen a conèixer a través de jocs, dinàmiques, tallers i diferents propostes d’activitats. A més, les entitats de referència que hi treballen es posen a l’abast dels participants. L’edició 2013 s’ha ampliat a dues jornades matinals consecutives.

20

Visc, convisc, participo

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 1

Consell de la Joventut de Barcelona – CJB (Espanya)
Sra. Eva Ortigosa Pons
Aquest projecte d’acció socioeducativa consisteix a incorporar un equip de dinamització format per persones provinents del teixit associatiu juvenil de la ciutat a les classes de 3er i 4rt d’ESO de diferents centres educatius amb l’objectiu de fomentar la participació a partir de les vivències personals. A més a més del valor afegit que significa parlar de la participació des del punt de vista de l’experiència associativa, s’utilitzen jocs, dinàmiques i recursos típics de l’educació no formal que suposen un trencament de la rutina a les aules i generen una actitud receptiva i molt positiva de l’alumnat vers el projecte.

21

Temps per a tu. Per a infants amb discapacitat

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 1

Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Institut Municipal de persones amb discapacitat i districtes de la ciutat de Barcelona (Espanya)
Sra. Joana Chinchilla
Aquest servei pretén fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb infants i joves amb discapacitat que ofereix el Programa de temps i qualitat de vida. El projecte comprèn tres línies d’actuació, classificades en funció dels beneficiaris a qui es dirigeix: Temps de barri, temps per a tu per a famílies d’infants amb discapacitat; Temps de barri, temps per a tu per a famílies cuidadores de persones dependents; i Temps de barri, temps per a tu per a joves i adults amb discapacitat. El projecte permet que les famílies cuidadores disposin de temps lliure mentre els infants i les persones amb discapacitat participen en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats en espais públics territorials.

22

El projecte de Beit

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 1

El projecte de Beit. París (França)
Sr. David Stoleru
El projecte proposa desenvolupar una reflexió sobre les qüestions contemporànies de la vida en comú a l’espai urbà a través del patrimoni de diferents ciutats europees. Està dirigit als escolars, però mobilitza també els responsables locals en matèria d’educació i urbanisme. Els seus objectius són la transformació del patrimoni en eina de reflexió cívica, social i cultural; l’ús del patrimoni com a espai comú, lloc de pluralitat i de diàleg; i la utilització del patrimoni com a transmissor de sentit i generador de qüestions, recerca, reflexió i debat.

23

La policia de proximitat s’ocupa dels problemes de la joventut: una comunitat justa per als menors

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 2

Comuna de Torí (Itàlia)
Sr. Alessandro Parigini
Amb els anys, la policia de proximitat, denominada «Nucleo di prossimità», ha anat ampliant les seves àrees d’intervenció, interessant-se per temes relacionats amb la seguretat per a la protecció dels més febles. La policia de proximitat se centra en els camps següents: violència de gènere, assetjament obsessiu, violència domèstica i problemes de seguretat relacionats amb la joventut, assetjament escolar i delictes específics. Quant al camp de la joventut, la metodologia utilitzada aspira a superar les mesures tradicionals de vigilància i repressió característiques de l’acció policial en el passat. S’ha desenvolupat un mètode científic el qual, basat en l’anàlisi del context i de cada fenomen, permet aplicar estratègies d’intervenció que comprenen l’ús coordinat d’eines com ara les intervencions educatives específiques.

24

Universitat Sènior de Vila Franca de Xira

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 2

Ajuntament de Vila Franca de Xira (Portugal)
Sra. Marina Tiago
La Universitat Sènior és un centre de saber i cultura, que respon a les necessitats de la gent gran a través de l’educació no formal en un context d’educació permanent, complementat amb activitats culturals i lúdiques que enforteixen les relacions personals, l’autoestima i l’autonomia personal. Després d’efectuar un diagnòstic mitjançant qüestionaris sobre els interessos i les necessitats de la població de major edat del municipi, l’Ajuntament de Vila Franca de Xira va crear la Universitat Sènior. Aquest projecte té com a objectiu contribuir a l’envelliment actiu de la gent gran i a l’estimulació intel·lectual, tant dels professors voluntaris (la majoria d’ells, jubilats) com dels seus alumnes.

25

Aprendre al carrer a bord de l’autobús de l’esperança

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 3

Institut Superior d’Educació de Rio de Janeiro (Brasil)
Sra. Maria Beatriz Albernaz i Sra. Cristina Muñiz
La relació escola-ciutat, a través de la discussió de qüestions que han estat ocultes a la ciutat de Rio de Janeiro, pretén visibilitzar una pràctica educativa en comunitat. El programa té com a objectiu oferir a nens, joves i adults un ambient menys estressant, on se sentin segurs i ampliïn el seu univers cultural i social, enfortint la seva capacitat d’imaginar un lloc menys violent, més solidari i més agradable per viure.

26

Banc local de voluntariat d’Águeda

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 3

Càmera Municipal d’Águeda (Portugal)
Sra. Elsa Margarida de Melo Corga
Es pretén trencar amb l’aïllament social dels destinataris del programa augmentant les xarxes de suport formal i informal, potenciant les relacions i activitats socials, estimulant les competències socials, millorant l’assistència a les persones dependents, facilitant la relació comunitària i proporcionant moments de distensió.

27

Programa Vida Professional

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 4

Fundació Escola Emprenedors i Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sra. Laura Serra
El programa s’adreça principalment als alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, amb l’objectiu de fomentar el caràcter emprenedor dels estudiants, reforçar competències associades —com ara la iniciativa, l’autoestima, la confiança i la innovació— i apropar el coneixement real de l’empresa. El fil conductor del programa Be an Entrepreneur és crear, dissenyar i desenvolupar completament un Pla de projecte per crear una nova companyia, un nou producte o un projecte d’emprenedoria social. Al llarg de 13 sessions, els joves estudiants reben formació per desenvolupar un projecte d’emprenedoria. Els alumnes s’agrupen per interessos i passions, i inicien el procés d’imaginar una empresa, analitzant les diferents etapes necessàries per fer-la realitat.

28

Contes i microrelats cooperatius Llacuna de la Murtra

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 4

Ajuntament de Gavà (Espanya)
Sr. Joan Anton Bruna
Des del 1994 fins al 2008, la comunitat educativa va gaudir d’un concurs literari per als escolars de la ciutat, un concurs de creació literària anomenat «Llacuna de la Murtra» que pretenia potenciar, a banda de la creació literària, l’aprenentatge i ús del català. D’una participació inicial de 150 escolars, va arribar als 1.680 escolars en la seva darrera edició l’any 2008.

29

Cerdanyola, tothom. Activitats educatives per a la inclusió

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 4

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Espanya)
Sra. Maria Reina Serna
Cerdanyola, tothom consisteix en la realització, per part d’entitats de l’àmbit de la discapacitat, d’activitats adreçades a la població escolar de Cerdanyola, de 0 a 18 anys. S’inclou en el projecte municipal Cerdanyola Educa, dirigit a tot l’alumnat dels centres educatius del municipi. Amb aquestes activitats es vol sensibilitzar sobre les diferents discapacitats des d’edats primerenques i que les persones amb discapacitat portin a terme tasques d’aprenentatge-servei.

30

Espais educatius a la Via RecreActiva

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 5

Secretaria d’Educació Municipal de Guadalajara (Mèxic)
Sr. Mario Alfredo Navarro Ruvalcaba
El programa pretén la creació i el desenvolupament d’una pedagogia urbana basada en l’educació no formal, que generi una acció educativa en els espais o àrees del Municipi de Guadalajara dins del marc de la Via RecreActiva, aconsegueixi l’exercitació personal i física, la convivència familiar i social i el desenvolupament sociocultural i posi en marxa centres educatius de benefici i servei social a la població. També lluita per la igualtat de drets i responsabilitats de la ciutadania. L’activació física i els serveis gratuïts dins d’aquests espais aporten una acció educadora significativa per mantenir una població saludable a través de l’esport, la recreació, l’art, la cultura, la ciència i la tecnologia.

31

Xarxa de punts d’informació juvenils de Barcelona

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 5

Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sr. Joan Recasens
Aquesta xarxa ofereix serveis d’informació, orientació i assessorament distribuïts per tota la ciutat de Barcelona, amb la missió de prestar un servei que faciliti l’autonomia dels joves i la seva inclusió ciutadana. Els objectius són: donar resposta a les demandes d’informació que sorgeixen de la població jove de la ciutat; oferir una informació de qualitat i homogènia; desplegar accions per dinamitzar la informació en el territori que facilitin la participació dels joves en un context de treball de proximitat i de servei de qualitat; observar la realitat juvenil per assegurar el coneixement de les seves necessitats; i servir de referent per a tràmits diversos, configurant-se com a porta d’entrada per a la gestió i derivació als serveis especialitzats.

32

«Educar per créixer», programa de participació ciutadana en l’àmbit educatiu

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 5

Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Espanya)
Sr. Enric Térmens i Sr. Juan José González
Pretén ampliar les perspectives educatives de les persones i potenciar l’educació en tots els seus àmbits, contribuint així al creixement dels ciutadans de forma individual, però també al desenvolupament social de la comunitat. El programa es fonamenta en la idea que l’acció educativa s’exerceix tant en horari lectiu com fora d’ell. Ofereix un nou espai de participació ciutadana on es promou el diàleg i la col·laboració entre l’Ajuntament i aquelles persones disposades a implicar-s’hi activament.

33

Cooperants viaris

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 6

Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sra. Nuria Cardona
Un grup de joves amb la síndrome de Down, d’entre 20 i 25 anys, col·laboren i fan tasques de suport a l’entrada i sortida de les escoles. Al projecte Cooperants viaris, joves amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual treballen als voltants de sis centres escolars del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Després de rebre formació en matèria de mobilitat i seguretat viària, han après a reconèixer les situacions de risc o d’inseguretat viària. A més, adquireixen experiència pràctica per a la integració en el món laboral.

34

La Rajoleria. Projecte socioeducatiu Canaleta-Can Puig. Iguals i diferents. Una mirada creativa i innovadora a la diversitat que ens envolta

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 6

Ajuntament de Banyoles (Espanya)
Sra. Anna Roura
L’origen d’aquesta experiència es va iniciar experimentalment com un casal de lleure al carrer, sorgit arran de l’increment progressiu de la població d’origen estranger a la ciutat de Banyoles i, en concret, al barri Canaleta-Can Puig durant la darrera dècada. Banyoles és una de les ciutats de l’estat espanyol amb el percentatge més elevat de menors de 16 anys de procedència estrangera, especialment d’origen nord-africà i sud-saharià, els quals representen el 27%.

35

Projecte Masia Can Calopa: Agricultura, Inserció social, vinya i vins a Barcelona

Divendres 14 de novembre / 10.30 - 11.00 h / Speakers' Corner 6

Cooperativa L’Olivera i Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sra. Rocío Sánchez Muñoz
El projecte Can Calopa busca respondre a les necessitats laborals i dificultats d’inserció social del col·lectiu de joves amb discapacitat psíquica, tot proposant una alternativa original a través del model que planteja l’anomenada «Agricultura Social». Can Calopa és, doncs, un espai d’inclusió social, obert i participant a la ciutat, un lloc de trobada al voltant de la cultura del vi i l’agricultura periurbana. Vol ser també agent educatiu, sobretot de la infància, quant als nous models d’agricultura i de treball social, i recolzar les persones en risc d’exclusió, protagonistes d’aquest projecte.

36

Programa mimar

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers'  Corner 1

Càmera Municipal de Santo Tirso (Portugal)
Sra. Ana Maria Moreira Ferreira
El Programa mimar està dirigit a tots els nens del primer cicle de l’ensenyament bàsic públic, que sumen 2.200. El programa pretén garantir una oferta d’activitats diversificades que incentivin el desenvolupament de les capacitats personals, socials i cognitives des d’un vessant més lúdic, divertit i creatiu. El desenvolupament de la ciutadania s’aconsegueix abordant àrees d’importància creixent, com ara la preservació de l’ambient, de forma entretinguda.

37

Projecte 40*40 per a la excel·lència acadèmica - Eix esportiu

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 1

Institut de Lleure i Esport del districte de Bogotà (Colòmbia)
Sra. Norma Castellanos
Aquest projecte pretén instaurar als col·legis de Bogotà, districte capital de Colòmbia, la jornada única per així garantir l’accés permanent i de qualitat a l’educació de nens, joves i adolescents, ampliant la cobertura de l’educació primària i estenent la jornada a l’educació bàsica i mitjana. Aquesta estratègia pretén reduir les bretxes de qualitat de l’educació mitjançant l’ampliació d’una oferta d’educació pública inclusiva que faciliti l’accés i la permanència dels estudiants en el sistema educatiu i que potenciï les seves capacitats.

38

Líders comunitaris SCREAM

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 1

Comitè per al Desenvolupament Integral de la Família (DIF), Municipalitat de Morelia (Mèxic)
Sr. Carlos Hernández López
Líders comunitaris SCREAM, basat en el manual SCREAM (Supporting Children´s Rights through Education, Arts and Media), defensa els drets infantils a través de l’educació, les arts i els mitjans de comunicació. Les seves activitats compleixen, a més, amb la finalitat de donar a conèixer els drets dels nens i d’ajudar a tothom que ho necessiti a donar el millor de si mateix i millorar l’autoestima. Els participants reflecteixen canvis positius i mostren satisfacció per recolzar els altres malgrat les seves mancances, juntament amb ànims per seguir endavant.

39

“BCN comparteix el menjar”. Una iniciativa per defensar el dret universal a l’alimentació dels ciutadans en situació de pobresa

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 2

Nutrició sense fronteres, Hotel Alimara del CETT de Barcelona (Espanya)
Sra. Laia Coma
Projecte liderat per l’ONG «Nutrició sense fronteres», que té com a objectiu principal recollir i repartir, a qui més ho necessita, el menjar sobrant dels hotels i les empreses d’alimentació de la ciutat. El compromís de tots els implicats és aprofitar l’excedent alimentari i fer-lo arribar a aquelles persones que estan en situació de risc d’exclusió social a la nostra ciutat. Així doncs, gràcies a l’ONG NSF, els hotels i les empreses d’alimentació participants, i d’altres entitats, poden distribuir àpats (normalment en petites racions) a les famílies necessitades. El fet de presentar-ho en racions familiars té una finalitat molt concreta: fer que els perceptors tinguin l’opció de consumir el menjar a casa seva, amb tota la família, enlloc d’haver d’anar a un menjador social. Aquesta via ens condueix a evitar encara més les desigualtats entre els ciutadans i ciutadanes, evitant conseqüentment la seva exclusió social.

40

Educar en Participació, una assignatura pendent

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers Corner 2

Ajuntament de Barberà del Vallès (Espanya)
Sr. Lluís Carol
La participació s’entén com a eina indispensable per aprofundir en el desplegament de la democràcia, ja que és una de les màximes expressions de llibertat, convivència i igualtat. La idea era generar un programa educatiu per promoure l’aprenentatge de l’exercici de la ciutadania a través de la participació, dins l’espai de l’educació formal, situació que a priori semblava un tant contradictòria o, si més no, força difícil, donat que la participació (i la ciutadania) no és quelcom que es pugui plantejar com una lliçó a aprendre, ni una actitud a la que es pugui posar nota. Era per tant un repte emmarcar l’aprenentatge d’una experiència vivencial en el sistema educatiu actual.

41

Servei de Suport a les comunitats de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 2

Cooperativa Encís i Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sr. Carles Fajardor
Les actuacions per fomentar el civisme i afavorir la convivència ciutadana sovint requereixen intervencions de caire preventiu que actuïn sobre les causes. Cal, doncs, buscar respostes àmplies que tinguin en compte els espais públics, així com també els espais privats d’ús col·lectiu. El Servei es dirigeix a aquelles comunitats de veïns de la ciutat de Barcelona que presenten mancances en aspectes com ara l’organització de la comunitat de veïns, la participació i implicació del veïnatge en els afers comunitaris, el sistema de neteja de la comunitat, la gestió econòmica i la convivència veïnal.

42

Taller d’alfabetització digital per a un grup de dones d’origen marroquí

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 3

Biblioteques de Barcelona. Barcelona (Espanya)
Sra. Magnolia Fuentes
El projecte «Alfabetització digital per a un grup de dones d’origen marroquí» neix de la demanda de la mediadora d’aquest col·lectiu, que transmet que un grup de mares d’origen marroquí estan interessades a realitzar alguna formació d’iniciació a la informàtica a la biblioteca. Aquest fet es veu com una oportunitat per obrir els serveis bibliotecaris a un grup de persones que en fan poc ús i augmentar la participació d’aquest col·lectiu en un dels recursos comunitaris del barri. La formació està acompanyada d’un taller de relaxació i control emocional per a l’educació.

43

Edició del llibre Contos de tantos cantos

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 3

Ajuntament de Torres Vedra (Portugal)
Sra. Laura Mª Jesús Rodríguez
La idea principal de l’activitat era implicar la comunitat immigrant en l’elaboració d’un llibre que valorés la diversitat cultural, així com promoure la divulgació d’històries multiculturals. A través de la trobada i del contacte entre immigrants de diversos orígens, amb la mediació d’un formador, es comparteixen diferents experiències i coneixements.

44

Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i adolescència

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 4

Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb 5 entitats i institucions de la ciutat (Espanya)
Sra. Asunción Moreno
El treball de la xarxa es centra en la definició d’un model de centre obert propi de la ciutat de Barcelona; que pugui millorar la resposta de la ciutat per a l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc social. El funcionament de la xarxa s’articula entorn de la reflexió i del contrast d’aspectes clau del model. Es pretén aprofundir en els conceptes i les formes d’intervenció, sistematitzar el coneixement pràctic i compartir les bones pràctiques. La xarxa, constituïda l’any 2006, està integrada per les 15 entitats i institucions que gestionen els 19 centres oberts de la ciutat de Barcelona.

45

La ciutat on vull viure

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 4

Escola Virolai i Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (Espanya)
Sra. Gemma Degollada i Sra. Chelo Fernández
Ens cal formar ciutadans competents i compromesos amb una visió global del món i implicats en el seu entorn més proper: la ciutat. El programa té els objectius de vincular la tasca educativa a l’aula amb un context real, interdisciplinari i transcendent per motivar i potenciar un aprenentatge aplicat i significatiu dels nois i noies. També busca implicar els alumnes en el disseny d’un model de ciutat de futur sostenible a nivell ambiental i social, participativa, solidària i compromesa, on la innovació i la tecnologia esdevinguin eines per garantir una vida millor als ciutadans, a més de conscienciar els joves del paper que tenen ciutats com Barcelona, amb una voluntat educadora, global i solidària, com a referent per a altres ciutats arreu del món.

46

Teixint Mons

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 4

Ajuntament de Figueres. (Espanya)
Sr. Josep Mª Godoy
Aquest projecte preveu la col·laboració amb un col·lectiu amb el qual no s’havia treballat mai directament fins ara, com és el Casal i l’Associació de la Gent Gran de Figueres. No és necessari incidir en el valor incalculable que té treballar amb la gent gran, però sí que cal donar un toc d’alerta del que pot suposar, per a la nostra societat, prescindir d’aquest col·lectiu. A la comarca de l’Alt Empordà no hi ha constància de cap experiència on l’escola, la família, l’administració i la gent gran treballin en conjunt. És precisament per aquest motiu que s’ha encetat un projecte que pretén posar de relleu, entre altres objectius, la necessitat d’integrar, en algun àmbit de la dinàmica escolar, el treball amb la gent gran.

47

Realitat que impacta en la consciència humana (RICH)

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 6

Municipi Autònom de Caguas (Puerto Rico)
Sra. Elba Acevedo
Aquest campament d’estiu està dirigit a joves de 12 a 17 anys pertanyents a comunitats en una situació de desavantatge econòmic que comporta un alt risc d’exclusió. El campament s’organitza cada estiu des del juny de 2004. L’activitat té com a finalitat delinear estratègies dirigides a la inclusió i solidaritat comunitàries i a integrar les escoles en les polítiques municipals.

48

Smart Hort

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 6

Escola Rel, centre d’educació especial, i Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sr. Víctor García
Sorgeix a partir d’una idea dels alumnes derivada de la seva participació en el Projecte d’Audiència Pública. Es tractava de convertir les taules de cultiu de l’hort urbà del centre d’educació especial Rel en taules “intel·ligents”, utilitzant les noves tecnologies mòbils i plaques de computació que els propis alumnes poguessin programar a partir d’un llenguatge de programació com l’Scratch, accessible per les seves característiques al perfil de competències que defineix els nostres alumnes.

49

Classes hospitalàries

Dissabte 15 de novembre / 11.00 - 11.30 h / Speakers' Corner 6

Secretaria d’Educació de Sorocaba (Brasil)
Sr. José Simôes de Almeida Junior
Aquest projecte té com a objectiu principal l’acompanyament pedagògic de nens i joves amb dificultats greus de salut que els impedeixen, definitivament o temporal, assistir a l’escola habitual. S’elaboren estratègies per fer possible aquest acompanyament durant el procés de desenvolupament i construcció del coneixement dels nens, joves i adults matriculats en el sistema educatiu municipal.