Tallers d’experiències

1

Programa «SaludARTE» - Ciutat de Mèxic (Mèxic)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Secretaria d’Educació del Districte Federal (SEDU) de Ciutat de Mèxic (Mèxic).
Sra. Mara Robles Villaseñor. 
El programa SaludARTE pretén potenciar l’educació integral dels nens i nenes de 5 a 11 anys, de manera que siguin capaços de regir la seva vida gràcies al desenvolupament i la millora de les habilitats de cura personal i de relació amb l’entorn. El programa es basa en activitats extraescolars que contribueixen a proporcionar espais segurs per als nens alhora que ofereixen oportunitats per desenvolupar habilitats i cultivar interessos. S’ofereixen activitats diverses, com ara nutrició, activació física, arts i formació ciutadana

2

Educació per al coneixement - Porto (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Departament d’Educació, Planifi cació i Organització. Càmera Municipal de Porto i Facultat de Medicina de la Universitat de Porto (Portugal)
Sra. Ana Magalhães
Els objectius generals d’aquest projecte són promoure el valor humanístic, desenvolupar habilitats de comunicació i pensament crític (essencial per al desenvolupament de l’adolescent), escometre l’exercici de l’autonomia responsable i crear les condicions per a la presa de decisions informades i l’adopció de comportaments saludables i socialment responsables. El projecte implanta mòduls de formació dirigits a alumnes de 15 anys repartits en 14 grups escolars —inclòs un grup amb necessitats educatives especials— en horari escolar. A través d’aquest projecte de formació, començat en 2009, es tracten diferents temes

3

Projectes educatius inclusius. Itineraris en la diversitat per a l’èxit educatiu - Barcelona (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Consorci d’Educació de Barcelona (Espanya)
Sra. Xesca Grau
Treball adreçat a la millora general dels resultats educatius, posant èmfasi específi c en els districtes i barris amb percentatges més baixos d’èxit, en condicions d’equitat. Té en compte tant la vulnerabilitat d’una part significativa de la població com els indicadors dels centres amb índex d’immigració elevat, resultats acadèmics per sota de la mitjana o abandonament dels estudis obligatoris. Es concreta en projectes consolidats com el Pla Jove, Èxit-1 i Èxit-2 amb una elevada participació d’alumnat, cadascun dels quals utilitza una metodologia específi ca i genera millores considerables.

4

Bon Començament: “Cap a una pedagogia per a un bon començament des d’abans de néixer” - Medellín (Colòmbia)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Secretaria d’Educació. Programa Bon Començament. Alcaldia de Medellín (Colòmbia)
Sra. Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
El programa Bon Començament parteix de la cura de nens i nenes, no solament com a població vulnerable, sinó com a subjectes de ple dret i part fonamental del desenvolupament d’un procés d’equitat a la ciutat. La primera infància es concep com un aspecte estratègic de la política de desenvolupament de Medellín, ciutat que busca diferenciar-se pel seu talent humà mitjançant el desenvolupament integral de les persones. La perspectiva d’atenció integral està lligada al respecte dels drets humans des de la gestació.

5

Centres educatius-barri: experiència compartida - Getafe (España)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Ajuntament de Getafe (España)
Sr. Justo Gómez García
El programa es desenvolupa en un barri desfavorit per promoure accions de cooperació entre tots els agents socials vinculats a l’àmbit socioeducatiu,per a la gestió de la diversitat i la promoció de l’èxit escolar, posant especial èmfasi en la participació de les famílies. Es pretén dissenyar estratègies comunes que contribueixin a millorar les condicions socioeducatives que influeixen en l’èxit escolar.

6

El treball en xarxa, futur de les Ciutats Educadores. I a la petita infància, també - Terrassa (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 6

Servei d’Escoles Bressol Municipals - Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa (Espanya)
Sra. Mª Antònia Sáez Ullés
El projecte es dedica a coordinar l’atenció que presten els serveis educatius, sanitaris i socials als infants de 0 a 6 anys. Busca la coherència entre els distints serveis i ofereix acompanyament a les famílies, valorant la importància de la coordinació i potenciant la implicació de les diferents administracions.

7

Pla Plurianual (PPA) participatiu infantil - Santo André (Brasil)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 5

Secretaria d’Educació de Santo André (Brasil)
Sr. Gilmar Siluerio
La finalitat d’aquest programa és col·laborar amb les 51 escoles municipals d’educació infantil per donar a entendre amb detall com s’organitza una institució pública. Es treballa en grups i es programen trobades i reunions entre els alumnes i amb els polítics. Els objectius són compartir la gestió administrativa de la ciutat, conèixer el funcionament de la prefectura, aprendre a diferenciar el poder legislatiu del poder executiu i estimular la participació ciutadana des de la infància.

8

Associacionisme i participació democràtica als barris - Terrassa (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 5

Ajuntament de Terrassa. Servei de Promoció i Innovació Educativa. Terrassa (Espanya)
Sra. Nathalie Emond
L’experiència pedagògica que es presenta s’ha portat a terme a Terrassa, ciutat que suma actualment 215 000 habitants. S’ha aplicat als quatre barris del districte 2 (Ca N’Anglada, Montserrat, Vilardell i Torre-Sana) i al barri de la Maurina (districte 4) i s’està estenent al barri del Pla de Bon Aire (districte 5). Aquests barris es formaren als anys seixanta i setanta, i reberen una nova onada d’immigració a finals del segle passat i al començament del present. Són barris de gent treballadora on les associacions de veïns han tingut i continuen tenint pes. La població a què va dirigit el projecte està integrada per les comunitats educatives dels centres participants i la xarxa associativa del barri.

9

Reus, ciutat de convivència. Horts de Miró - Reus (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 5

Ajuntament de Reus (Espanya)
Sra. Carme Mendiola Martín i Sr. Francesc Crua Carreras
Aquest projecte planteja una acció transversal, treballant directament amb les persones i els col·lectius protagonistes —els veïns i veïnes— des de l’associació de veïns del barri Horts de Miró. És una entitat molt activa que té la voluntat de liderar, organitzar i crear nous espais participatius i oberts per millorar la convivència en el barri. Aquesta iniciativa es promou mitjançant les sinèrgies creades amb les entitats i el treball de proximitat dut a terme en el propi barri, així com amb l’experiència obtinguda per l’equip de treball. S’ha creat un ambient de confi ança mútua gràcies a la dedicació i el convenciment de tots els professionals i dels agents socials implicats.

10

Xarxes d’organització veïnal - Morelia (Mèxic)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 5

Municipalitat de Morelia (Mèxic)
Sra. Ana Lorena Pérez Cárdenas
El projecte té la intenció d’enfortir la participació ciutadana amb la finalitat de promoure la cohesió comunitària i la prevenció social a través de la construcció de xarxes d’organització veïnal. També aspira a impulsar la difusió i implantació d’activitats socials, esportives, culturals, artístiques, formatives i d’orientació i seguiment personals, que propiciïn el desenvolupament tant humà com a laboral dels ciutadans.

11

Galeria d’art urbà - Lisboa (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 5

Galeria d’art urbana (GAU). Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lisboa (Portugal)
Sra. Sílvia Câmara
La GAU és un espai creatiu dedicat al grafit i a l’street art, la prioritat del qual ha estat posar en pràctica una estratègia dissenyada tant a prevenir les actuacions vandàliques com a confi rmar el grafi t i l’street art com a expressions recognoscibles i reconegudes de l’art urbà, en tant que subcultura artística mundial present a ciutats d’arreu el món. Per a això s’ha ofert als artistes tant l’espai com el temps adequats per a la creació. Mereix la pena preservar aquest patrimoni artístic i cultural com a signe d’identitat distintiu per a les properes generacions. El projecte pretén reconèixer i validar aquest art com a registre creatiu que pot exhibir-se i conviure amb gràcia i harmonia en l’esfera pública, a través de l’exposició d’un grup d’artistes habitualment relegats a la il·legalitat i la invisibilitat.

12

Fira d’experimentació 0-6, la universitat oberta a la ciutat - Manresa (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Fundació Universitària del Bages, FUB. Manresa (Espanya)
Sra. Montserrat Pedreira Álvarez
El programa vol ser un element dinamitzador de l’educació científica dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, tot combinant la teoria i la pràctica per formar els futurs mestres d’educació infantil. Els estudiants de magisteri, després de rebre una formació teòrica al voltant del concepte d’experimentació que defuig la replicació d’experiments, busquen activament propostes que plantegin un repte i exigeixin als infants prendre la iniciativa per resoldre’l. Els futurs mestres planifiquen una proposta d’experimentació sobre un concepte científic a escollir, dissenyen i construeixen els materials necessaris i presenten el repte als infants, juntament amb els seus familiars, un dissabte al matí.

13

Programa d’integració social i professional per a persones amb discapacitat «Ara nosaltres!» - Katowice (Polònia)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Centre municipal de benestar social (Polònia)
Sr. Pawel Pasciak
L’essència del programa és crear condicions que permetin a les persones amb discapacitat (de forma individual i com a grup) aprofitar al màxim les seves capacitats i aptituds potencials per obtenir la major independència i activitat possible en la vida diària. Una de les idees principals és igualment unificar —des d’una perspectiva complementària i mitjançant procediments transparents— el sistema de suport i desenvolupament de les persones amb discapacitat. La major part de les actuacions incloses al programa tenen caràcter educatiu (basat en el model de formació tradicional docent-alumne o en l’educació extraoficial).

14

2014 any de la infància a Ginebra. 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nen - Ginebra (Suïssa)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Departament de Cohesió Social i Solidaritat de la ciutat de Ginebra. Ginebra (Suïssa)
Sra. Esther Alder
La socialització, l’autonomització i l’aprenentatge ciutadà dels nens actualment es reparteixen entre múltiples espais i actors. En aquest context, la reflexió entorn de la funció, el lloc i l’interès que es concedeixen als nens en la vida i el desenvolupament de la ciutat és una qüestió important en termes de polítiques públiques i en la problemàtica que comporta conviure en àrees urbanes. La pregunta central que es planteja aquest any de la infància, que marca també el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nen, és: Quina política infantil aplicar en una ciutat com a Ginebra?

15

La preservació familiar com a eina d’intervenció amb famílies: promovent la parentalitat positiva - Lleida (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Àrea d’Infància i Família de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida (Espanya)
Sra. Roser Pellegrí
Aquest programa pretén reforçar i capacitar els pares i mares en el seu paper educador, a fi que tinguin prou eines per proporcionar als seus fills i filles un entorn protector on puguin créixer tot desenvolupant les seves capacitats. En el segle XXI es necessiten noves estratègies per reforçar en clau positiva el paper educador enfront de les noves realitats socials i familiars, cada cop més complexes, i de les necessitats evolutivo-educatives dels infants. Les capacitats dels progenitors per exercir la comunicació facilitaran o, per contra, dificultaran, la relació.

16

Pràctica artística i acompanyament cultural proposats a les famílies a l’escola Kléber - Schilitigheim (França)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Coordinadora del projecte educatiu local Ciutat de Schilitigheim (França)
Sra. Somhack Limphakdy
L’escola acull nens, els pares dels quals es troben majoritàriament en situacions difícils. L’experiència ha mostrat que és difícil establir vincles entre els pares entre si i entre ells, els seus fills i l’escola. D’altra banda, la fràgil situació d’aquestes famílies no els permet obrir-se a les activitats culturals i artístiques que, això no obstant, podrien contribuir al seu desenvolupament i al dels seus fills. L’equip educatiu i els representants dels pares d’alumnes han concebut un projecte amb un component de «parentalitat» que afavoreix la responsabilització dels pares, el descobriment, l’expressió en públic. L’altre component es refereix a «viure millor junts» a força d’implantar accions solidàries, intercanvis intergeneracionals, la diversitat social, l’aprenentatge de normes i valors i la participació ciutadana.

17

Territoris d’aprenentatge - Rio de Janeiro (Brasil)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 4

Casa de l’Art d’Educar. Rio de Janeiro (Brasil)
Sra. Lolla Acevedo
La Casa de l’Art d’Educar treballa amb nens i adolescents procedents de les faveles carioques. Aquest projecte promociona el diàleg entre l’escola i la ciutat a partir de visites a museus, centres culturals, monuments històrics… L’equip de la Casa de l’Art entén que la ciutat posseeix una dimensió educativa en si mateixa i busca oferir als estudiants experiències reals del seu entorn que reflecteixin el valor de la cultura local. A través d’una educació de qualitat construïda en col·laboració amb les famílies, les escoles, els líders comunitaris, els organismes públics i les empreses privades s’elabora un pla de treball capaç de promoure el desenvolupament integral dels estudiants.

18

Conveni Arribas Circo: exercir la cooperació i la ciutadania des de l’art - Rivas-Vaciamadrid (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Associació Kanbahiota Trup i Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid (Espanya)
Sr. Ricardo Mayoral Sánchez
El projecte està destinat a la promoció d’activitats i iniciatives socioeducatives dirigides a la població jove del municipi en general i a les associacions juvenils en particular, així com als altres col·lectius socials del municipi que desenvolupen la seva actuació principal amb nens i joves. La seva intenció és desenvolupar pràctiques culturals vinculades als interessos de la població destinatària, preferentment exercides pels propis interessats.

19

Enllacem cultura - Granollers (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Ajuntament de Granollers, Escola Municipal de Música i Conservatori Josep Maria Ruera (Espanya)
Sra. Anna Maria Piera López
Aquest projecte de ciutat es fonamenta en el treball en equip i en l’aplicació de diversos agents culturals i educatius amb la fi nalitat de crear una via d’acció formativa que incideixi en l’activació de la vida cultural. Aquest programa s’ha anat ampliant a partir de l’organització de tot un seguit d’accions de producció comunitària, fruit de la creació de vincles d’actuació cultural i educativa entre diferents entitats de la ciutat de Granollers.

20

Circo Oeste: projecte de circ social. Escola Municipal d’Arts Urbanes - Rosario (Argentina)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Secretaria de Cultura i Educació de la Municipalitat de Rosario (Argentina)
Sr. Horacio Ríos
L’Escola Municipal d’Arts Urbanes (EAU), destinada als joves, els ofereix una perspectiva de vida on l’activitat i el rendiment físic no es caracteritzen per la competitivitat, sinó per l’expressivitat. La creació artística es construeix des de la col·lectivitat, no des de l’individualisme. Es conjuminen tres grans projectes: l’escola integral de circ, l’escola de teatre de carrer i el circ social. Aquest últim projecte és el que compleix, de forma més explícita, els objectius de l’escola: professionalitzar els artistes de carrer combinant la producció estètica i la inclusió social.

21

Programa per a la valorització de les iniciatives culturals - Sao Paulo (Brasil)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Secretaria Municipal de Cultura de Sao Paulo (Brasil)
Sra. Harika Merisse Maia
El programa recolza les activitats artístico-culturals propostes principalment per col·lectius de joves de baixos ingressos, procedents de regions desproveïdes de recursos i equipaments culturals. Pretén estimular la formació i la participació dels petits productors del desenvolupament cultural a la ciutat, promovent la inclusió dels joves i fomentant la dinàmica cultural local.

22

MobiCurtas de la Casa de Coneixement de l’Ajuntament de Vila Verde - Vila Verde (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Casa de Coneixement de l’Ajuntament de Vila Verde (Portugal)
Sr. José Ismael Lopes Graça
MobiCurtas és un repte per als estudiants que, utilitzant els mitjans tecnològics disponibles en la vida quotidiana, tals com els telèfons mòbils, han de crear i produir continguts digitals en forma de curtmetratge. Els participants van tenir l’oportunitat de desplegar tota la seva creativitat i d’aplicar i millorar els seus coneixements i habilitats relacionats amb les tecnologies digitals i els mitjans de comunicació. Les tecnologies digitals han fet possible l’accés a la informació en format de text, imatge, so i vídeo. A pesar que el consum d’informació és un procés passiu, és cada vegada més important explotar les oportunitats que proporcionen les tecnologies per produir continguts digitals. Es tracta de ser productor de continguts i no solament un mer consumidor. En definitiva, la idea és convertir-se en «prosumidor» de continguts.

23

Xamfrà, centre de música i escena del Raval - Barcelona (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 15.00 - 16.30 h / Sala 3

Fundació L’ARC Música en xarxa amb altres actors del districte de Ciutat Vella, Barcelona (Espanya)
Sra. Ester Bonal
És una iniciativa social inclusiva que s’expressa a través de l’exercici del dret a la participació cultural, fent ús de la música i les arts escèniques com a mitjans. Vol ser un espai on infants, joves, gent gran i famílies tant del barri com d’altres indrets de la ciutat puguin trobar-se i compartir vivències a través de la música, la dansa i el teatre. El projecte es va iniciar el 2004 i, en aquests 10 anys, ha contribuït positivament al procés d’integració social dels joves i de les seves famílies, així com a conviure pacíficament en la diferència.

24

Política d’aprenentatge permanent per a adults a Changwon - Changwon (Corea del Sud)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Departament d’Educació i Assumptes Jurídics de l’Ajuntament de Changwon (Corea del Sud)
Sra. Seunghyun Shin
Changwon defensa la creació d’un ambient favorable per a l’aprenentatge permanent, on tothom pugui aprendre en qualsevol moment i lloc. Per a això porta a terme una sèrie de programes integrats d’educació d’adults a fi de satisfer la demanda de formació dels ciutadans. La ciutat ha ajudat a establir-se a sis universitats locals i gestiona centres d’ensenyament permanent, als quals ha assignat més de 300 cursos perquè els ciutadans puguin adquirir coneixements generals i especialitzats en diferents matèries (que comprenen des de l’ensenyament musical fins a l’assessorament professional, entre d’altres). Aquests cursos serveixen perquè els ciutadans s’adaptin a les exigències d’una societat ràpidament canviant i contribueixen a convertir Changwon en una ciutat de cultura i benestar orientada cap al futur.

25

Programa municipal e-mili@: promoció de l’educació i de l’accés a la societat del coneixement - Santa Maria da Feira (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Ajuntament de Santa Maria da Feira (Portugal)
Sra. Cristina Ribeiro
Aquest programa dirigit a la gent gran té com a objectiu promoure l’educació i l’accés a la societat del coneixement, com a vies per optimitzar les oportunitats de contacte social i la participació en converses virtuals, a més de fomentar la inclusió en la societat electrònica. A més, aquest projecte té la intenció de proporcionar als nostres ciutadans de major edat habilitats informàtiques i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), oferir-los noves oportunitats d’aprenentatge i permetre’ls compartir el seu talent personal, al mateix temps que es promou l’alfabetització. El programa va sorgir en 2009 com a resposta a l’increment del nombre de persones grans.

26

La «Stanzina». Espai d’integració i comunicació per compartir experiències i principis educatius - Castelfiorentino (Itàlia)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Centre de la Infància, l’Adolescència i la Família (CIAF). Ajuntament de Castelfiorentino
Sra. Martina Mugnaini
El projecte comprèn diferents sectors: educació, benestar, posada en comú, integració i valors de convivència pacífica. Es materialitza en la preparació de dos espais situats al centre històric (on un alt percentatge de residents procedeix de l’estranger) de Castelfiorentino, que al llarg dels anys s’han convertit en punts de referència per als nens, els joves i les famílies que viuen als seus voltants. Gràcies a aquest projecte, els educadors poden treballar i interactuar amb persones de diferents edats interessades en les diverses activitats proposades. El CIAF (Centre de la Infància, l’Adolescència i la Família) local va iniciar el 2008 aquest projecte, que perdura a dia d’avui i es considera un punt de referència important per a tot el territori.

27

Projecte Desmuntem rumors: accions comunitàries per fomentar la inclusió - Sant Boi de Llobregat (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Espanya)
Sra. Silvia Lombarte Bel
La base del treball per a la convivència i la inclusió es troba en el concepte de Ciutat Educadora, el qual planteja la defensa de la llibertat d’opinió, la inclusió, la participació, el compromís i la diversitat, així com una vida compartida amb la comunitat. El programa sorgeix de la urgència que la ciutadania reflexioni sobre la necessitat d’actuar contra l’exclusió de les persones provinents d’altres indrets i destaca la importància d’aturar els rumors sobre les persones immigrades a partir de la formació, la reflexió i la participació de tota la comunitat.

28

Les mares van a escola - Torí (Itàlia)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Comuna de Torí (Itàlia)
Sr. Vicenzo Simone
La iniciativa pretén promoure l’alfabetització i l’aprenentatge de la llengua italiana. L’aprenentatge de l’idioma és una eina clau per a la inclusió social i l’exercici dels drets i deures dels ciutadans procedents d’altres països. Els cursos s’organitzen a través de tallers de capacitació específicament dissenyats per facilitar l’aprenentatge d’idiomes a les mares de nens de 3 mesos a 5 anys d’edat, en funció de la seva disponibilitat.

29

La llengua, element inclusiu a l’abast de tothom - Vic (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 6

Regidoria d’Educació i Oficina Municipal d’Acollida de l’Ajuntament de Vic (Espanya)
Sra. Anna Erra Solà i Sra. Núria Homs Molist
L’experiència sorgeix arran de posar en marxa els serveis d’acollida per a les persones nouvingudes a la ciutat. El projecte busca afavorir-ne la inclusió a partir del coneixement de la llengua catalana i del sentiment de pertinença. La mediació social i cultural vol servir de nexe entre les famílies nouvingudes i els mestres i professors. La comissió està formada per onze serveis i entitats que organitzen i ofereixen cursos de formació lingüística.

30

Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva - Barcelona (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 5

Coordinat pel Departament de Participació Social de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona (Espanya)
Sr. Josep Villarreal
Espai de participació, de cooperació público-privada i d’acció conjunta entre les institucions i organitzacions de la ciutat, que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a tothom. Està integrat per més de 545 membres i presidit per l’Ajuntament de Barcelona. Entre els projectes que es desenvolupen destaca la creació d’una pàgina web per promocionar la col·laboració ciutadana, l’Apropa Cultura i el Banc de Productes no Alimentaris, entre d’altres.

31

Almada, territori inclusiu sense fronteres - Almada (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 5

Càmera Municipal d’Almada, Departament d’Educació i Joventut (Portugal)
Sra. Paula Sousa
Projecte dedicat a l’obertura d’un barri estigmatitzat a través d’accions de qualificació física i humana, així com de la creació de pols comunitaris que atreguin residents d’altres zones del municipi. En el projecte destaquen dues experiències de participació ciutadana: el monument a la Multiculturalitat (mobilització de les comunitats per crear una obra d’art pública) i el mural Planisferi de la Interculturalitat (projecte educatiu de participació voluntària i de cohesió social en l’àmbit escolar).

32

Programa Educatiu de Justícia Juvenil TALLER - Chiclana de la Frontera. Cadis (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 5

Ajuntament de Chiclana de la Frontera. Cadis (Espanya)
Sr. Antonio Ladrón de Guevara i Sra. Aurora Bernal Chacón
Aborda un problema multidisciplinari, que s’ha d’explicar des de molts punts de vista: criminològic, sociològic, psicològic, educatiu i penal, entre d’altres. Està dirigit a l’alumnat que cursa estudis en els centres docents d’educació secundària de la localitat i a les seves famílies. Té com a finalitat apropar la realitat de la justícia als alumnes de 2on o 3er d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o de 1er o 2on curs dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). És una assignatura optativa de lliure elecció.

33

Orquestra Generation - Amadora (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 5

Càmera Municipal d’Amadora, Escola Nacional de Música del Conservatori i Fundació Calouste Gulbenkian (Portugal)
Sra. Marisa Vaz
Aquest projecte té com a objectiu promoure la inclusió social, la ciutadania i el diàleg intercultural a través d’un programa d’excel·lència que utilitza la música com a instrument. El projecte, aplicat ja en tres escoles, es dirigeix a nens i joves (de 6 a 16 anys), procedents en gran majoria de famílies en situació de pobresa estructural dels barris de reallotjament situats en la perifèria de la ciutat. Inclou el treball amb les famílies per reforçar el vincle entre l’escola, la família i la comunitat.

34

Orquestra de les escoles de L’Hospitalet - L’Hospitalet de Llobregat (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 5

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Espanya)
Sra. Núria Sempere
El programa pretén desplegar estratègies de cohesió social en un entorn educatiu que ha segregat els estudiants en funció del seu context socioeconòmic i cultural, on la població de fora de Catalunya és del 53%. El programa actua, per una banda, sobre el desenvolupament de les capacitats dels joves a través de polítiques d’equitat i, per l’altra, en la generació d’espais que permetin compartir activitats, objectius i valors en un context multicultural. Es busca impulsar l’accés d’uns i d’altres a pràctiques culturals que els facin sentir-se membres d’una mateixa comunitat.

35

Emprenedoria innovadora (Alcalá+i) - Alcalá de Guadaíra (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Ajuntament d’Alcalá de Guadaíra (Espanya)
Sra. Rosario Jiménez
Alcalá de Guadaíra, ciutat històricament emprenedora i industrial, es troba immersa en un procés de deslocalització empresarial que l’obliga a replantejar-se les bases del seu model de desenvolupament. Amb l’objectiu de reforçar el capital social innovador del municipi i contribuir a un model de ciutat sostenible i socialment responsable, es crea la figura de «l’activador», que ajuda i acompanya els emprenedors en el procés d’innovació de les empreses. La finalitat d’aquest programa és construir un ecosistema empresarial diferenciat i específic.

36

Porto de futur - Porto (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Ajuntament de Porto en associació amb institucions i entitats locals (Portugal)
Sra. Ana Magalhães
El propòsit d’aquest programa és generar una cultura del coneixement basat en el mèrit, la creativitat, la innovació i l’esperit empresarial, que reflecteixen el projecte educatiu concebut per a Porto amb la intenció de convertir-la en una ciutat més sòlida, equilibrada i sostenible. Per a això, l’Ajuntament ha entaulat aliances entre grups escolars de Porto, empreses del nord de Portugal i institucions i entitats locals per promoure la transmissió de les bones pràctiques i els coneixements del món empresarial a les escoles de la ciutat. El programa s’organitza entorn de 3 pilars: consultoria de gestió; esperit empresarial i ciutadania; i reforç i promoció de l’èxit acadèmic.

37

Transformació a través de la cocreació a Tampere - Tampere (Finlàndia)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Ciutat de Tampere amb la col·laboració d’empreses, universitats,particulars i entitats públiques (Finlàndia)
Sr. Kari Kankaala
Per a una ciutat de grandària mitjana amb una llarga trajectòria en la indústria tradicional, renovar-se i preparar-se per al futur és tot un repte. Després de 40 anys de forta inversió en el desenvolupament de les condicions d’educació i formació, al segle XXI Tampere s’esforça per crear estructures multiprofessionals i multidisciplinàries a fi d’afavorir el desenvolupament de productes innovadors en àrees prioritàries. Un dels projectes és un programa multimilionari de desenvolupament plurianual de clústers locals que ajuda en part a impulsar nou creixement a la regió. L’exemple més destacat és la transformació del sector decadent de la construcció de maquinària en un interessant centre de maquinària mòbil intel·ligent.

38

Projecte Dos Rius - Sant Vicenç de Castellet, Castellbell, el Vilar, Castellgalí (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i Castellgalí, dels centres educatius de secundària de la zona i de l’associació AMPANS (Espanya)
Sra. Flora Grané Calsina
Aquest projecte de col·laboració vol fomentar la inclusió social, incorporar la metodologia de l’aprenentatge i servei i intensificar el treball en xarxa que ja s’estava portant a terme. L’alumnat de secundària (3er i 4rt d’ESO) i de batxillerat participa en un projecte conjunt amb joves amb discapacitat intel·lectual del Centre Ocupacional La Llum d’AMPANS. Els alumnes dissenyen i apliquen itineraris de natura en el territori, i practiquen activitats esportives en grups mixtes.

39

XL Lletra gran - El Vendrell (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Biblioteca Pública Terra Baixa, Ajuntament d’El Vendrell (Espanya)
Sr. Kenneth Martínez Molina
Projecte d’aprenentatge i servei dels alumnes del cicle d’atenció sociosanitària de l’institut Andreu Nin, que consisteix a apropar el material de la biblioteca pública a les residències de la gent gran. En molts casos la gent gran no té l’autonomia ni la mobilitat necessàries per accedir als recursos del municipi. El programa el ajuda a demanar el material que els interessa i a llegir-lo, entre d’altres activitats. Hi participen 25 alumnes, que presten servei a 500 persones grans.

40

Programa de voluntariat social - Rosario (Argentina)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 4

Municipalitat de Rosario (Argentina)
Sra. Laura Alfonso
Aquest programa pretén potenciar la vinculació entre els projectes i les diferents activitats relacionades amb el voluntariat per aconseguir una societat més solidària, participativa i equitativa. En l’actualitat, uns 700 voluntaris participen anualment en 21 programes municipals vinculats amb temes de salut, cultura, emergències, veterinària, educació, ecologia i medi ambient.

41

Projecte Caminant junts (CAJUN) - Prefectura Municipal de Vitoria – Estat d’Espírito Santo (Brasil)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

Prefectura Municipal de Vitoria – Estat d’Espírito Santo (Brasil)
Sra. Fernanda de Carvalho Ferreira
Projecte destinat a promoure la inclusió de nens i adolescents en situació de risc social i vulnerabilitat, així com a enfortir els vincles familiars i comunitaris mitjançant el desenvolupament d’habilitats i capacitats a través d’activitats socials i educatives. Garanteix l’accés de 1720 nens i adolescents de 6 a 15 anys a activitats esportives, artístiques i lúdiques mitjançant l’organització de diversos tallers.

42

PIEF – Programa integrat d’educació i formació - Braga (Portugal)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

PETTI i Agrupació d’escoles de Lamaçães de Braga (Portugal)
Sra. Goretti Araújo
Aquest programa té com a objectiu sensibilitzar els joves i les seves famílies (principalment d’ètnia gitana) per a la integració social. A través de donar resposta a situacions d’abandó escolar i inserció prematura al món laboral, i amb la voluntat de promoure la igualtat d’oportunitats, el programa ofereix als joves una experiència innovadora que promou la interacció entre diferents cultures. Un cop efectuat el diagnòstic de competències dels joves, la meta és elaborar i aprovar aquest projecte innovador.

43

Ceballot - Banyoles (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, Associació Educativa Vall del Terri, Unitats d’Escolarització Compartida de l’Educació Secundària Obligatòria (UEC) Cancuní i Banyoles (Espanya)
Sra. Maria del Carme Antón Boqué i Sra. Anna Roura Ballell
Aquest projecte, emmarcat dins el concepte d’empresa educadora, té com a finalitat crear una estructura d’empresa a l’àmbit educatiu que esdevingui un projecte innovador per fomentar els hàbits prelaborals. Atenent la necessitat d’oferir experiències i contextos significatius i coherents als joves alumnes d’entre 14 i 18 anys en situació de risc d’abandonament escolar, es treballen aprenentatges concrets i reals en un entorn empresarial, amb la possibilitat d’obrir una via d’inserció en el món laboral.

44

Hola a tothom! - Ceuta (Espanya)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

Conselleria d’Educació, Cultura i Dona, i Fundació Premio Convivencia. Ceuta (Espanya)
Sra. Gloria Rosado Orbañanos
Tallers educatius en relació amb les llengües maternes (castellà, àrab dialectal, hebreu i hindi) i amb el patrimoni immaterial inherent a les diferents cultures presents a la ciutat. Amb aquesta activitat es fomenta l’esperit de convivència, participació i llibertat d’acord amb la funció educadora de la ciutat. En el projecte hi han participat 1.500 alumnes procedents de 60 aules.

45

El color de les lletres - Esquel (Argentina)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

Subsecretaria de Cultura i Educació d’Esquel (Argentina)
Sra. Dana Parisi i Sra. Lucrecia Acosta
Esquel és una ciutat de 40 000 habitants situada a la regió muntanyenca de la província de Chubut, en la Patagonia argentina. Una gran proporció de la seva població procedeix de diversos punts (Mapuche, Tehuelche, Gal·les i altres col·lectivitats estrangeres). L’activitat pretén contribuir a l’alfabetització integral dels ciutadans del municipi que ho requereixin, oferint oportunitats noves i diverses de participació als joves. Es treballa des d’una perspectiva d’educació no formal, tenint en compte la metodologia constructivista de l’aprenentatge. L’associació Jóvenes Alfabetizadores Voluntarios (J.A.V.) col·labora en el projecte.

46

Registre i conservació de la llengua materna - Toluca (Mèxic)

Dijous 13 de novembre / 17.00 - 18.30 h / Sala 3

Departament d’Assumptes Indígenes. Municipalitat de Toluca (Mèxic)
Sra. Evelyn Osornio Jiménez
Aquest programa té com a objectiu la conservació i preservació de la llengua materna otomí. Es faciliten els tràmits i serveis als parlants de llengües originàries per propiciar el multilingüisme i facilitar la comunicació i preservació de la llengua materna entre les poblacions indígenes. Actualment existeixen 4 grups (San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, Tlachaloya i la Colònia Centro de Toluca). Durant l’any 2013 es van realitzar 4 cursos en els quals van participar 49 alumnes. La proposta de futur és continuar amb aquests cursos a les biblioteques ubicades a les comunitats indígenes.

47

Activitats enriquidores del currículum educatiu a favor de la inclusió - Évora (Portugal)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Ajuntament d’Évora (Portugal)
Sra. Helena Ferro
Aquest projecte es va crear per garantir una resposta educativa adequada als estudiants de primària amb necessitats educatives especials i té la intenció de promoure la integració educativa i social real, proporcionant als nens accés a aquesta oferta educativa i a noves possibilitats de progressar en l’educació, l’autonomia i l’estabilitat emocional. El projecte ofereix cada any una resposta local a prop de 20 alumnes amb necessitats educatives especials. El projecte requereix de la col·laboració de pares i professors, equips de treballadors especialitzats i el suport pedagògic i logístic de les organitzacions associades.

48

Joventut de Serveis (CJS) - Rennes (França)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Ajuntament de Rennes (França)

Sra. Elodie Duval
El projecte es dirigeix als joves de 16 a 18 anys que, acompanyats d’un comitè local i dos animadors, dediquen l’estiu a crear la seva pròpia empresa, estructurada segons les normes d’una cooperativa. Fan visites, administren, prenen decisions col·lectives, elaboren pressupostos, venen serveis, confeccionen factures... El volum de negoci generat per la cooperativa es converteix en un sou, que es reparteix segons la modalitat triada de mutu acord. D’aquesta manera els joves aconsegueixen alguns diners (entre 150 € i 250 € per persona a l’estiu de 2013 en la 1ª edició de Rennes), es mantenen ocupats durant els 2 mesos d’estiu i, sobretot, experimenten una aventura col·lectiva, desenvolupen diverses competències, adquireixen confiança i aprenen com funciona una empresa.

49

Coaching i recolzament per a l’empleabilitat jove - Avilés (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Servei d’Educació, Formació, Ocupació i Promoció Empresarial de l’Ajuntament d’Avilés (Espanya).
Sr. Joaquín Gómez
L’activitat econòmica i les oportunitats que facilitin la incorporació laboral han estat un objectiu prioritari en el marc de les polítiques actives que promou l’Ajuntament d’Avilés, destacant-hi l’atenció a la formació com a factor estratègic de desenvolupament. El relleu generacional, la innovació i l’adaptació als canvis exigeixen aplicar mesures per afrontar aquestes qüestions, que facilitin la incorporació al mercat laboral i proporcionin les eines necessàries per realitzar una ràpida transició del sistema educatiu al sistema productiu, a fi que els joves puguin moure’s amb més garanties en un entorn laboral molt canviant.

50

Dones a l’urbanisme quotidià - Buenos Aires (Argentina)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Secretaria d’Hàbitat i Inclusió del Govern de la Ciutat de Buenos Aires (SECHI). Buenos Aires (Argentina)
Sra. Marina Klemensiewicz
Iniciativa integrada en el programa Dona i Hàbitat, l’objectiu del qual és recolzar les dones com a agents facilitadors de la transformació física i social de l’hàbitat a les seves comunitats respectives. Algunes accions incloses dins d’aquest programa són la prevenció d’accidents domèstics, la conscienciació ambiental i les trobades de recolzament femení. Aquesta iniciativa s’aplica en 7 barris informals de la ciutat de Buenos Aires a través de dues línies: els consells de dones i la xarxa de vida quotidiana.

51

Salons de bellesa per la prevenció de la violència contra la dona a Caguas - Caguas (Puerto Rico)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Secretaria de Desenvolupament Humà de Caguas (Puerto Rico)
Sra. Aida Ivette González Santiago
Aquest projecte d’intervenció socioeducativa es porta a terme mentre les clientes reben serveis d’estètica. Mitjançant la promoció de la participació de petites i mitges empreses en iniciatives de reducció i eradicació de la violència contra la dona, s’incrementa la identificació de les dones víctimes de la violència domèstica o en situació de risc, a través de l’assessorament als salons de bellesa i de la derivació als serveis d’atenció. Paral·lelament, es promou la implantació del protocol de gestió de situacions de violència domèstica en els llocs de treball, treballant per la prevenció i la intervenció, i donant a conèixer els serveis municipals especialitzats a les dones afectades.

52

Explica'm teixint - Sant Cugat (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 6

Museus de Sant Cugat, Servei de la Dona i del Patronat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat (Espanya)
Sra. Helena Minuesa Sánchez
El programa pretén millorar la qualitat de vida de les dones víctimes de la violència masclista mitjançant l’activitat artística. A través del taller de costura «Dones cosint històries» s’organitzen sessions dinamitzades per diversos professionals del tapís i de l’art tèxtil amb la intenció de millorar la qualitat de vida de les dones, tot potenciant la creativitat, la relació i la trobada amena amb altres dones que han viscut situacions similars.

53

Inclusió laboral per a LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals) - Rosario (Argentina)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 5

Municipalitat de Rosario (Argentina)
Sr. Esteban Paulon
Aquest projecte constitueix el primer intent d’acostament de la comunitat lesbiana, gai, bisexual, transsexual, transgènere, travesti i intersexual del municipi. L’objectiu d’aquesta activitat consisteix a oferir polítiques públiques a través de l’apropament als integrants de la diversitat sexual de la comunitat LGBTI, on puguin expressar les seves necessitats per cimentar estratègies d’inclusió en un entorn lliure d’estigmes relacionats amb les seves respectives tendències sexuals.

54

PASS (Primera acollida dels estudiants estrangers a l’escola) - Pordenone (Itàlia)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 5

Comuna de Pordenone (Itàlia)
Sra. Tiziana Da Dalt
Aquest projecte té la intenció d’ajudar aquells nens que acaben de reunir-se amb les seves famílies i matricular-se a l’escola. PASS respon a la necessitat d’acolliment i integració expressada per les escoles. S’ha creat una xarxa que agrupa totes les institucions educatives, culturals, socials i mèdiques a fi de facilitar la integració del nen a l’escola i en l’entramat social. S’ofereix una transició física i psicològica més senzilla del país d’origen al d’arribada gràcies a la mediació entre els continguts culturals del lloc de procedència i els de la cultura d’adopció.

55

Intervencions urbanes pels drets de les dones i la inclusió social - Dona de Villa Constitución (Argentina)

Divendres 13 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 5

Consell Municipal de la Dona de Villa Constitución (Argentina)
Sra. Susana Mercedes Monti
Aquest projecte sorgeix arran de la cerca permanent de la igualtat de gènere, la inclusió social i els drets de les dones com a elements centrals d’una societat que respecta els altres. Es desenvolupen intervencions humanes a través dels mitjans de comunicació, artístics, corporals i emocionals, es promou l’alimentació saludable i s’elaboren campanyes de sensibilització sobre els drets per millorar la qualitat de vida de les dones. Es treballa amb diversos llenguatges com a vehicles per a la reflexió, la denúncia i la identificació personal a través de representacions per potenciar l’autoestima, l’afirmació personal, el benestar i les oportunitats vitals.

56

Projecte Carles Riera - Granollers (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 5

Ajuntament de Granollers (Espanya)
Sra. Anna M. Piera López
El projecte té com a objectiu principal estendre la pràctica musical a tothom, proporcionant les eines necessàries perquè les persones de totes les edats, nivells i condicions, i amb diferents graus d’interès i dedicació, puguin desenvolupar la creativitat i el creixement humà. S’articula amb diversos agents d’un mateix territori a través del diàleg i el compromís participatiu que potencia la inclusió a partir d’elements artístics i pedagògics inherents a la música, els quals promouen la creativitat, l’aprenentatge i el benestar de tots els participants, sense excepcions.

57

Cor monumental i orquestra de guitarres «Suma de voluntades» - Morelia (Mèxic)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 5

Municipalitat de Morelia i Associació Michoacana per al Foment i Desenvolupament de les Arts, Morelia (Mèxic)
Sr. Luis Josué Soto Campos
El programa pretén contribuir a la transformació de Morelia com a espai d’innovació i creativitat i recolzar els processos de prevenció de la violència i la delinqüència a través de la formació musical, entesa com a factor de sociabilització afavoridor del canvi per a la pau. Actualment el programa atén a 1.088 participants als cors més 120 joves a les orquestres de guitarres. Utilitza una metodologia innovadora, que compta amb la participació d’experts en formació musical, logística, psicologia, producció i promoció.

58

Mà a mà amb la música - Setúbal (Portugal)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12. 30 h / Sala 5

Fundació Helen Hamlyn i Ajuntament de Setúbal (Portugal)
Sra. Maria Celeste Paulino
El Festival neix amb l’objectiu d’ajudar a resoldre els problemes d’integració aprofitant la força unificadora de la música, a través d’una filosofia d’inclusió i d’una estratègia per desenvolupar l’activitat cultural. Des dels seus inicis, es va decidir que el Festival reflectís la música i la poesia locals, promogués la inclusió social, fos mirall de la diversitat cultural i artística, permetés oferir concerts de músics professionals i despertés l’interès dels joves per l’art i la música d’alta qualitat. Com a resultat, s’han creat nous projectes collaboratius que analitzen i combinen temes relacionats amb la naturalesa i el multiculturalisme, els quals clarament configuren la singularitat de Setúbal.

59

Programa L20 (La segona oportunitat) - Lleida (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Ajuntament de Lleida (Espanya)
Sr. Joan Ballesté Almacellas
Aquest programa té com a objectiu l’orientació educativa per tal que la joventut de la ciutat de Lleida d’entre 16 i 20 anys que hagi abandonat els estudis retorni al sistema educatiu reglat o finalitzi l’itinerari escollit, amb vista a millorar la seva ocupacionalitat. També vol afavorir els processos d’informació i de presa de decisions perquè els joves siguin els veritables protagonistes del seu propi projecte de vida.

60

APPIS: Inclusió amb educació - Paredes (Portugal)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Associació Paredes per la Inclusió Social (APPIS) i Municipalitat de Paredes (Portugal)
Sr. Celso Ferreira
Aquest projecte té com a objectiu reduir el fracàs i l’abandó escolars. Existeix una diferència clara en les qualificacions escolars dels estudiants i en les competències de les famílies amb vulnerabilitat socioeconòmica per gestionar la trajectòria educativa dels seus fills que han rebut suport. Ens hem esforçat per augmentar els nivells de qualificació de la població i així convertir-la en més inclusiva, emprenedora, productiva i competitiva. La intervenció, de la mà de mediadors, s’ha planificat en tres períodes: selecció, aprofundiment i mediació. Des de 2007, APPIS ha acompanyat a 3.907 estudiants de 3er cicle, el 69,7% dels quals han progressat al següent curs acadèmic.

61

«Pass Culture», un recorregut cultural per als nens de Bellevue - Ciutat de Brest (França)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Ciutat de Brest (França)
Sr. Marc Sawick
En el marc del Projecte Educatiu Local de Brest, els residents i els agents locals del districte de Bellevue van crear el 2012 un recorregut coherent i concertat perquè els nens de 8 a 10 anys i els seus pares accedissin a la cultura i descobrissin la dotació cultural i patrimonial de la ciutat de Brest. «Pass Culture» permet crear un fil conductor entre les hores lectives, els centres lúdics i la família. Els objectius del projecte són: permetre als nens del barri de Bellevue accedir a la diversitat cultural i patrimonial de Brest; implicar en aquest projecte les escoles, les famílies i les estructures del barri; i iniciar un recorregut cultural per als nens del barri que participen en aquest projecte.

62

Programa d’acció Torres al Centre - Torres Vedras (Portugal)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Càmera Municipal de Torres Vedras (Portugal)
Sr. Carlos Figueiredo
El programa d’acció Torres al centre consisteix en una operació de regeneració urbana que comprèn una àrea de prop de 12,5 hectàrees, el nucli central de les quals és el centre històric de la ciutat de Torres Vedras. Torres al centre aborda la necessitat percebuda per l’Ajuntament de promoure una operació integrada de regeneració urbana, capaç de combatre els principals problemes de desertificació demogràfica, de desqualificació urbanística i de deteriorament de l’entramat econòmic i social del centre històric de la ciutat, convertint-lo en un espai urbà de referència, altament qualificat des del punt de vista urbanístic i ambiental, així com atractiu des d’una perspectiva social, econòmica i cultural.

63

Projecte de cooperació internacional per a la transformació socioambiental del Morro de Moravia - Medellín (Colòmbia)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelonatech i la Municipalitat de Medellín (Colòmbia)
Sr. Jordi Morató Farreras
El propòsit fonamental del projecte general de transformació socioambiental de Moravia és aconseguir la transformació integral del territori i millorar la qualitat de vida dels 40.000 habitants de Moravia i la seva àrea d’influència (Comuna 4, Aranjuez). Moravia, el barri poblat més densament de Medellín, utilitzat durant 35 anys com a abocador d’escombraries de tota la ciutat, és avui model de transformació ambiental, econòmica, social i cultural, i s’ha convertit en exemple local, nacional i internacional gràcies al treball responsable dut a terme entre el govern, la comunitat, les institucions educatives i les empreses privades.

64

Espais d’intercanvi d’experiències - Girona (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 4

Ajuntament de Girona (Espanya)
Sra. Isabel Muradàs Vázquez
El programa pretén crear un espai d’intercanvi entre els centres educatius de la ciutat, amb la voluntat d’enfortir el Projecte de Ciutat Educadora i millorar i ampliar les relacions amb els centres educatius de la ciutat de Girona (públics, concertats i privats) i entre ells. Es busca potenciar el treball en xarxa i la comunicació, a més de millorar els espais de treball conjunt existents i valorar la necessitat de crear-ne de nous. Aquest espai es concreta en una jornada d’intercanvi d’experiències i projectes educatius dels centres de la ciutat de Girona, que es convoca anualment.

65

Escola municipal de vela - Rabat (Marroc)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 3

Ajuntament de Rabat (Marroc)
Sra. Karima Lebbar
La creació d’una escola de vela era un dels eixos d’un projecte de cooperació multilateral euromediterrània denominat «Projecte de Condicionament Costaner Euromediterrani (PACEM)». El projecte consistia en la concepció d’un conjunt d’eines per gestionar la platja de Rabat en el seu entorn urbà, a més de l’animació nàutica i esportiva de la platja. L’escola de vela fa tot el possible perquè aquesta experiència sigui un èxit, mitjançant programes estructurats, cursos periòdics i instructors especialitzats. Els canvis socials que s’esperen d’aquest projecte són: l’enfortiment de la cohesió social, la diversitat i la solidaritat social, la promoció de la igualtat de gènere, la lluita contra les addiccions i la generalització del desenvolupament sostenible.

66

Condicionament dels horaris escolars - París (França)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 3

Direcció d’Assumptes Escolars de l’Ajuntament de París (França)
Sra. Hélène Mathieu
L’origen d’aquesta reforma es basa en la voluntat d’afegir mitja jornada d’ensenyament addicional (els dimecres al matí) per lluitar contra el fracàs escolar i fomentar la regularitat de l’aprenentatge. En conseqüència, la ciutat de París organitza activitats educatives 3 hores per setmana. L’objectiu és generar una coherència educativa entre l’ensenyament del professorat i les activitats dels animadors i avançar cap a una educació conjunta, cap a un projecte compartit basat en la complementarietat.

67

Vitoria-Gasteiz, espai educatiu sense droga - Vitoria-Gasteiz (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 3

Ajuntament de Vitoria-Gasteiz (Espanya)
Sr. Carlos Angulo García
Aquest programa s’inscriu en el Pla Local d’Acció sobre Drogues 2013-2017, que té com a centre d’actuació les comunitats educatives dels centres escolars de la ciutat i representa el compromís per abordar la prevenció de les addiccions, des d’una dimensió no solament escolar, sinó també social i cultural. La intervenció que es proposa té l’escola com a punt de referència, ja que suposa un espai ideal per detectar precoçment els possibles factors de risc i constitueix un element determinant en l’adquisició dels valors, les actituds i les capacitats vinculats amb els factors de protecció enfront de l’abús de les drogues.

68

Projecte Làs Upp (desbloqueig) - Estocolm (Suècia)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 3

Botkyrka Kvinnojour i Ajuntament d’Estocolm (Suècia)
Sra. Lotta Armijo Holmberg, Sra. Anja Norell i Sra. Marit Nygård
Aquest projecte va sorgir arran de la falta de mètodes i experiència manifestada pels professors a l’hora d’abordar qüestions de gènere, sexualitat i drets humans. A través de tallers interactius, s’ofereix als professors i alumnes la possibilitat de refl exionar sobre aquests temes, així com sobre la mesura en què les normes i concepcions limiten l’accés a drets humans bàsics i contribueixen a la discriminació. Els professors poden aprofitar la seva posició d’educadors per qüestionar normes problemàtiques presents en la societat juntament amb els alumnes a fi d’ampliar perspectives, influir en les actituds i promoure la inclusió. Durant els primers tres anys, el projecte ha arribat a 3.000 estudiants. A més, es distribueix un llibre amb eines concretes d’actuació.

69

ARPA - Pinto. Madrid (Espanya)

Divendres 14 de novembre / 11.00 - 12.30 h / Sala 3

Ajuntament de Pinto. Madrid (Espanya)
Sra. Marta Domaica Sáenz de Urturi
La comunitat educativa de Pinto va plantejar la necessitat i va participar en l’elaboració d’ARPA (Aula de Reflexió Personalitzada a l’Alumne) com a mesura educativa i de col·laboració, no com a mesura sancionadora. Per a això es va desenvolupar un estudi inicial valorant la realitat dels centres i les famílies quant a les situacions de sancions amb expulsió dels centres educatius, quantitativament i qualitativa.

70

Confiança en el principi d’Arquimedes - Settimo Torinese (Itàlia)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 6

Ajuntament de Settimo Torinese. Fundació Experiències de Cultura Metropolitana (Itàlia)
Sra. Laura Gallina
El municipi va decidir posar en marxa el projecte Arquimedes per donar als ciutadans una resposta real a les seves necessitats: l’oportunitat d’adquirir noves aptituds i tecnologies i d’aconseguir la inclusió social. Arquimedes és més que una biblioteca, és un lloc de socialització on se celebren cada any més de 200 esdeveniments i s’organitzen una àmplia gamma de cursos, la informació dels quals pot consultar-se regularment en el lloc web. Arquimedes presta gran atenció a la innovació, a la tecnologia i a l’àmbit multimèdia. Dos dels seus projectes principals són Fab Lab i el Festival de la Innovació i la Ciència.

71

Projecte d’educació constitucional - Johannesburg (Sud-àfrica)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 6

Fundació Constitution Hill. Johannesburg (Sud-àfrica)
Sra. Paula Rainha
El projecte, fundat al gener de 2012, utilitza el recinte patrimonial de Constitution Hill i el Tribunal Constitucional per ensenyar als joves sud-africans la història d’aquest país, així com per encoratjar professors i alumnes a anar més enllà d’una confrontació simple amb el passat i comprometre’s amb el present. Per a això establim aliances d’alt nivell i desenvolupem i oferim programes d’educació (35 tallers de dissabte a l’any) que exploren la ubicació física de manera creativa, implicant els professors i alumnes en el projecte transformador i permetent-los comentar els significats i les funcions actuals de la democràcia, els drets humans i la nostra Constitució.

72

Nucli museològic urbà de Bela Vista. El Museu és al carrer - Setúbal (Portugal)

Dissabte 15 de noviembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 6

Departament de Cultura, Educació, Esports, Joventut i Inclusió Social de l’Ajuntament de Setúbal (Portugal)
Sra. Vanda Narciso
Aquest programa inclou la rehabilitació d’habitatges i espais públics, així com la millora de la qualitat visual del barri i de les infraestructures urbanes (en el marc d’una estratègia més àmplia de requalificació urbana i inclusió social). Al costat d’aquestes accions físiques i materials, és també important millorar la qualitat de vida de les persones amb projectes culturals i esportius. Darrere d’aquesta idea es troba la premissa que el desenvolupament social implica la inclusió veïnal. Per tant, la proposta d’un museu urbà al carrer, dissenyat per un conegut escultor portuguès, té la intenció de preservar la memòria industrial col·lectiva de la ciutat i crear una relació intercultural i simbòlica amb els residents.

73

Biblioteques proveïdores de coneixement i innovació. Tres casos d’Hèlsinki - Ciutat d’Hèlsinki (Finlàndia)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 / Sala 6

Biblioteca municipal d’Hèlsinki. Ciutat d’Hèlsinki (Finlàndia)
Sra. Ritva Viljanen
La producció immaterial, les comunicacions i l’educació seran blocs de construcció cada vegada més importants en la societat del futur. Les biblioteques són una part important d’aquest procés a Finlàndia, ja que participen en la creació i el desenvolupament d’innovacions i serveis en benefici dels ciutadans i la societat en general. Les biblioteques són els serveis culturals més utilitzats a Finlàndia. Els bons resultats en l’informe PISA són, per la seva banda, una reflexió sobre la repercussió que ha tingut l’ús generalitzat de les biblioteques en la societat. En els últims anys, hem ampliat els serveis. Tres d’ells es presentaran amb major detall en el taller: l’Oficina Urbana, el Taller Urbà i The Labrary.

74

Política de inclusió socioeducativa: El Pla Torno a Estudiar - Santa Fe, Rosario (Argentina)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 5

Subsecretaria de Planificació i Articulació Educativa Ministeri d’Educació - Govern Santa Fe, Rosario (Argentina)
Sra. Carina Gerlero
Una anàlisi de dades reflecteix la necessitat d’incloure la vulnerabilitat com a criteri per donar prioritat a la inclusió educativa. Es requereix contemplar les diverses realitats socioculturals dels estudiants reconeixent els motius que determinen l’abandó de l’educació secundària, redefinir la noció d’estudiant i reafirmar els vincles de l’escola amb l’entorn, acordant accions amb diferents institucions. La finalitat del present pla és enfortir la inclusió socioeducativa, la igualtat d’oportunitats i l’escolarització obligatòria dels joves. Això forma també part del Programa d’intervenció integral en barris, destinat a millorar la qualitat de vida dels veïns en situació de vulnerabilitat social.

75

Ocupabilitat PopRua - Sao Paulo (Brasil)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 5

Coordinació de polítiques per a la població sense sostre sota la gestió de la Secretaria Executiva del Comitè Intersectorial de la Política Municipal de Sao Paulo (Brasil)
Sra. Virginia Luz Schmidt
Aquest projecte facilita i fa possible la integració al mercat laboral de la població sense sostre a través de Pronatec-PopRua, programa que ofereix cursos de formació i supervisió professional als ciutadans participants. El projecte comprèn fases individuals i col·lectives a càrrec d’educadors, que acompanyen els alumnes durant els cursos de formació professional i la inserció al mercat laboral.

76

L’esport m’inspira - Lisboa (Portugal)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 5

Departament d’Esports de l’Ajuntament de Lisboa (Portugal)
L’objectiu principal d’aquest programa és promoure la inclusió social dels nens i joves considerats en risc, residents en barris d’escassos recursos, a través de l’accés lliure a l’activitat esportiva amb regularitat. Es desenvolupa exclusivament en associació amb les autoritats locals amb una metodologia creuada. Les activitats estan dirigides als ciutadans d’entre 2 i 22 anys i se centren en el desenvolupament d’habilitats personals i socials amb la finalitat de promoure la consciència individual i col·lectiva, amb el consegüent canvi de les conductes de risc gràcies a l’adquisició dels valors positius de l’esport i la ciutadania. Les activitats es van iniciar a l’abril de 2008 al barri de Boavista i actualment arriben a 13 districtes de Lisboa. El 2012, el programa va rebre el Premi Internacional de Bones Pràctiques de les Nacions Unides.

77

I Pla d’Ocupació i Protecció Social. Ajuntament de Soria - Soria (Espanya)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 5

Ajuntament de Soria (Espanya)
Sr. Carlos Martínez Mínguez
El Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Soria sorgeix davant la preocupació municipal per la situació socioeconòmica dels seus veïns i veïnes i les estadístiques creixents de desocupació, vista la necessitat de radiografiar el mercat laboral de la capital soriana i buscar nous jaciments d’ocupació per orientar les diferents línies d’acció amb la màxima eficiència. El pla va arrencar a l’agost de 2013, amb una xifra de 6.158 aturats a la província, 3.194 d’ells veïns de Soria capital.

78

Art accessible per a persones amb discapacitat visual - Mèxic (Mèxic)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 4

Comité Internacional ProCiegos, I.A.P. (CIPC) de Ciutat de Mèxic (Mèxic)
Sr. Jorge Eduardo Zarur Cortés
La proposta de materials hàptics és una opció perquè les persones amb discapacitat visual coneguin les pintures artístiques. Aquests materials proporcionen informació valuosa al discapacitat visual per mitjà del tacte en moviment, de mode que aquests usuaris, a través de la forma, la dimensió i la textura, creen imatges mentals que els permeten conèixer les obres. Aquest treball està vinculat amb el desenvolupament de tallers d’apreciació artística, en els quals els participants interactuen amb materials propis del dibuix i obtenen experiències significatives per a l’expressió artística personal.

79

Una ciutat que inclou la discapacitat - Malargüe (Argentina)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 4

Municipalitat de Malargüe (Argentina)
Sra. Claudia Martínez
Creació d’un espai per a l’atenció i el tractament de les persones amb discapacitat, que atengui a les demandes sanitàries de les discapacitats: motores, viscerals, mentals, visuals i auditives. Ofereix un espai de diagnòstic, tractament i atenció —individual i en grup— per afavorir l’autoestima de les persones amb discapacitat i de la seva família. Acudeixen a aquest servei persones amb escassos recursos que no disposen de cobertura social.

80

Carta de Polítiques Municipals per a les Persones amb Discapacitat - Municipi de Praia (Cap Verd)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 4

Departament de cooperació de les comunitats immigrades, Departament d’acció social, gènere i preescolar - Municipi de Praia (Cap Verd)
Sra. Débora Cristina Santos Sanches
La ciutat inclusiva és promotora i defensora dels drets humans i llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat. Aspira a defensar els drets i llibertats fonamentals de les persones assegurant la seva dignitat i connectant famílies i entitats a través d’una xarxa que ofereix accés a diferents mitjans per al ple desenvolupament de les seves funcions. A més, l’ajuntament elabora i promociona una agenda comuna per a les persones amb discapacitat.

81

Projecte d’aprenentatge i servei «Els Amics del Vent» - Barcelona (Espanya)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 4

Escola d’educació especial Mare de Déu de Montserrat i escola bressol municipal El Vent de Barcelona (Espanya)
Sr. Ramon Fitó Gil i Sra. Mercè Peñalver Marin
Estada a una escola bressol un dia a la setmana en horari de 10:00 a 13:00 de 5 alumnes de 15 a 17 anys procedents d’una escola d’educació especial, juntament amb el seu tutor. Es plantegen als alumnes les següents activitats: cura i manteniment del mobiliari exterior, tasques de jardineria i activitats amb els infants. Les tasques permeten als alumnes saber estar, saber fer i saber responsabilitzar-se. Avaluada la primera edició (2013-2014) del projecte, s’acorda la seva continuïtat i treballar per estendre’l a d’altres escoles bressol municipals.

82

Temps d’acolliment Dos al matí a l’escola - Kingersheim (França)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 3

Ajuntament de Kingersheim (França)
Sr. Jo Spiegel
En resposta a la reforma nacional dels horaris escolars, la ciutat va presentar el nou desenvolupament del temps escolar com una oportunitat de reflexió més global, a saber, una coordinació real dels ritmes vitals del nen. A fi de situar al nen en el centre del projecte i considerar tots els seus entorns —escolar, extraescolar, familiar— es va iniciar una reflexió amb tots els actors implicats. L’objectiu inicial del projecte és recolzar la plenitud del nen i afavorir l’aprenentatge. El principi metodològic resideix en la creació d’un consell participatiu.

83

Ciència ciutadana - Ajuntament de Saragossa (Espanya)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 3

Servei d’Educació de l’Ajuntament de Saragossa (Espanya)
Sr. José Manuel Casanova Tejero
Amb el desenvolupament econòmic, tècnic i social apareixen nous escenaris de participació. Aquest projecte planteja als joves diferents reptes de recerca, en els quals col·laboren en la resolució de problemes científics reals. Per a això duen a terme una recerca científica, amb el suport total o parcial de científics que els ajuden en la recol·lecció de dades i la resolució de problemes i poden aportar idees noves.

84

Dia Internacional Escolar de la no violència i la pau a Tarragona - Tarragona (Espanya)

Dissabte 15 de novembre / 10.00 - 11.00 h / Sala 3

Conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona (Espanya)
Sr. Joan Martínez Manent
El programa pretén facilitar una experiència de participació ciutadana on nois i noies tinguin l’oportunitat de conèixer els continguts relacionats amb la pau i educar-se de forma activa i participativa. Potencia la presa de consciència de valors com ara la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no violència i la pau alhora que enforteix les relacions i la col·laboració entre els alumnes i el professorat dels diferents centres educatius.