Clara Romero

Clara Romero

Clara Romero (Sevilla) és doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Sevilla. Màster en “Pédagogie Universitaire et de l’Enseignement Supérieur” per la Universitat de Lieja (Bèlgica). Professora a la Universidad de Huelva des de 1998 fins 2004. Posteriorment, a partir del 2004, exerceix la seva docència a la Universitat de Sevilla com a catedràtica d’escola universitària.

És membres del Grup de Recerca en “Educació Emocional i Dramatització” (GRIEED) dirigit pel Dr. Luis Núñez Cubero (Universidad de Sevilla). Ha impartit diferents cursos i participat com a ponent en activitats formatives a l’àmbit universitari i no universitari. Autora de diverses publicacions (llibres i articles) teòrico–educatives, les seves línies de treball estan relacionades amb la dimensió emocional en l’ensenyament i l’aprenentatge. És membre de diverses societats científiques i xarxes acadèmiques internacionals i nacionals: The European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC); The International Society for Emotional Intelligence (ISEI) i Seminari Interuniversitari de Teoria de l’Educació (SITE).