Enric Roca

Enric Roca

Enric Roca és doctor en Ciències de l’Educació per la UAB i professor titular del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social d’aquesta universitat. Ha exercit com a docent i com a psicopedagog en centres de primària i de secundària, concertats i públics. Ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat directiva i d’assessorament. Té diverses publicacions (llibres i articles) sobre temes curriculars, de formació del professorat, d’avaluació, d’educació intercultural, d’atenció a la diversitat, de la relació família i escola i sobre el talent en educació. És director del grup de recerca GOREAD (Grup d’Observació i Recerca Educativa en Atenció a la Diversitat) de la UAB.

Des de l’any 2007 és el coordinador general d’Edu21, institució al servei de la millora de l’educació a Catalunya.