Josep Maria Font

Josep Maria Font

Josep Maria Font (Castell d’Aro-Girona, 1956) Llicenciat en Pedagogia, especialista en llenguatges expressius. Professor de teatre social de la Facultat de Treball Social i Educació Social Fundació Pere Tarrés URL de Barcelona i col·laborador de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, és docent del Consorci d’Educació de Barcelona. Forma part de l’equip d’experts de l’Observatori de les Arts Aplicades, a l’Educació, la Comunitat i la Salut de l’institut del Teatre de Barcelona. La seva activitat acadèmica i de recerca es desenvolupa en el camp dels llenguatges expressius com eines d’intervenció socioeducativa, l’educació en el lleure i l’animació sociocultural. Ha estat cap del Departament d’Animació i Expressió de la Fundació Pere Tarrés des de 1990-2012 i Director artístic dels Tallers per la Festa a Girona del Centre de Promoció de la Cultura Popular i tradicional catalana des de 2008-2012.