Miquel Martínez

Miquel MARTINEZ

Miquel Martínez (Barcelona) és doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup d’Investigació d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.  La seva activitat docent i investigadora està centrada en: educació en valors, formació del professorat, prospectiva de l’educació i aprenentatge ètic i universitat. Ha estat director de l’Institut de Ciències de l’Educació, degà de la Facultat de Pedagogia i vicerector de la Universitat de Barcelona.