Montserrat Anton

Montserrat Anton

Montserrat Anton és professora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Ciències de l’Educació i mestra d’educació infantil, especialitzada en psicomotricitat. Pertany al Grup de Recerca en Psicomotricitat de la UAB. Assessora diversos ajuntaments en temes de planificació en l’atenció a la petita infància. Ha estat directora de l’Escola Bellaterra, vicedegana de gestió acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació i directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB.