Salvador Cardús

Salvador Cardús

Salvador Cardús (Terrassa) sociòleg, periodista, escriptor i doctor en Ciències Econòmiques. Ha estat Fellow Visiting del Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge, el 1993 i Visiting Research de l’Institute for European Studies de la Universitat de Cornell (EUA) el 2005 i del Queen Mary College a la Universitat de Londres el 2006. Actualment, és professor titular de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat degà de la mateixa facultat entre el 2009 i el 2011.

El setembre del 2008 va ingressar a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb el discurs “Tres metàfores per pensar un país amb futur”.

En l’actualitat forma part del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), un òrgan creat per la Generalitat de Catalunya per tal d’assessorar a la Generalitat en el procés de transició nacional de Catalunya.