Eixos temàtics

Els continguts del congrés han estat proposats, debatuts i consensuats al Comitè Científic i aprovats definitivament pel Comitè Organitzador i el Comitè Executiu de l’AICE. El congrés es basa en tres grans eixos temàtics que ens orienten tant en els continguts de les sessions plenàries com en la presentació d'experiències.

Eixos temàtics
Eixos temàtics: Creativitat

Creativitat

La ciutat educadora com a espai d’innovació i creativitat.

Llegeix-ne més
Eixos temàtics: Participació i compromís ciutadà

Participació i compromís ciutadà

La ciutat educadora com a espai de convivència, diàleg i relació.

Llegeix-ne més
Eixos temàtics: La inclusió com a dret

La inclusió com a dret

La ciutat educadora com a promotora de benestar i oportunitats vitals.

Llegeix-ne més