Eixos temàtics

La inclusió com a dret

La inclusió com a dret

 

Les Ciutats educadores són inclusives, ja que reuneixen les condicions per generar benestar social i salut a tots els que hi viuen, promovent actituds de solidaritat, respecte i interès pel bé comú, que en conseqüència ho és de totes les persones que hi conviuen.

Parlem de:

  • Polítiques per a la inclusió. Articulació de sectors i actors al territori.
  • Noves formes d’exclusió, noves polítiques de ciutadania inclusiva.
  • La plena autonomia dels ciutadans, mitjà i finalitat de la inclusió.
  • Promoció de la salut i el benestar.

 

Temes preferents: Inclusió. Dependència. Autonomia. Prevenció. Integració. Cohesió. Acollida. Acompanyament. Atenció a les persones. Diversitat. Igualtat