Eixos temàtics

Participació i compromis ciutadà

Participació i compromis ciutadà

 

Ciutats educadores són aquelles que es mostren actives en polítiques de participació, perquè generen espais de debat i aliances per avançar en la construcció de sentit de comunitat, implicació i compromís en projectes de millora de barri i de ciutat.

Parlem de:

  • Enfortir el capital social com a garantia d’inclusió i cohesió.
  • Repensar la solidaritat. Treball en xarxa i col·laboració entre sectors.
  • Diàleg, compromís participatiu i democràcia. Sentit de pertinença i implicació cívica.
  • Acollida. Acomodació. Diversitat. Interculturalitat.

 

Temes preferents: Diàleg. Convivència. Integració. Cooperació. Participació informada. Col·laboració. Civisme. Pertinença. Solidaritat. Compromís. Comunitat