Organigrama

Organigrama

Presidència del Congrés: presideixen el Congrés l’alcalde de Barcelona i el Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. El delegat de l’alcalde per a l’organització del Congrés és el regidor de Presidència i del Territori.

Comitè Organitzador: es compon de diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, liderat per la Regidoria de Presidència i Territori. Les seves funcions són les d’establir línies d’actuació, garantir el pressupost per a l’execució del projecte, dur a terme gestions per a l’obtenció del finançament extern, fer propostes de contingut i organització del congrés, consensuar els eixos temàtics i validar les propostes del Comitè Científic.

Secretariat de l’AICE: participa a les reunions del Comitè Organitzador, és portaveu del Comitè Executiu de l’AICE i hi aporta experiència. Treballa en relació estreta amb la Direcció del Congrés.

Direcció i Oficina del Congrés: nucli d’organització responsable del dia a dia dels preparatius del congrés, integrat per personal municipal. Convoca les reunions del Comitè Organitzador, i el Comitè Científic fa propostes i n’executa els acords. Compta amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, d’un OPC (organitzador professional de congressos) per a les qüestions logístiques i, si es considera oportú, d’una xarxa de voluntaris.

Comitè Científic: l’integren acadèmics, experts, representants d’entitats i representants de les àrees municipals properes a la temàtica del congrés. Té com a missió col·laborar en la definició dels eixos temàtics del congrés, proposar experts per a les conferències plenàries, seleccionar les experiències que han aportat les ciutats participants per presentar-les als tallers, moderar els tallers, actuar-hi com a relators, col·laborar a la redacció de la declaració final i realitzar les conclusions.

Comitè d’Honor: l’integren representants de la Unesco, la Unió Europea, l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació, associacions de municipis, UCLG, OEI, i altres.