Visites a experiències d’inclusió

 

  • Es tracta de visites d’estudi a experiències de Barcelona que estan organitzades per institucions públiques o privades que mostren varietat d’activitats d’inclusió mitjançant la inserció laboral, l’esport, l’educació, l’atenció a la dona, el consum ètic, la cultura, el treball en el territori, etcètera.
  • Totes les visites seran el divendres 14 de novembre, de 16.45 a 18.30 hores.
  • La sortida es farà en autocars, des del Palau de Congressos, a les 16.15, i la tornada serà a les 18.30 hores per arribar al lloc de la sortida a les 19.00 hores.
  • Cada congressista durà a terme una visita d’estudi. Cal escollir-ne tres, per ordre de preferència.
  • Les visites s’aniran omplint per rigorós ordre d’inscripció.
  • Hi haurà un màxim de 50 persones i un mínim de 30 persones inscrites a cadascuna de les visites.
 

1

Ciutat Vella, una escola

Temàtica: Corresponsabilitat social al Districte de Ciutat Vella

Ciutat Vella és un districte de Barcelona, amb una població de 113.154 habitants i correspon al centre històric de la ciutat. El territori urbà és un gran marc de tensions i conflictes estructurals, relacionals i socials. Al territori hi ha una gran quantitat de carrers estrets amb edificacions antigues que acullen molta immigració. L’activitat és una pinzellada d’algunes de les actuacions que es desenvolupen en el programa "Ciutat Vella, una escola", on s’oferirà una visió de la diversitat d’agents socials, culturals i educatius implicats, així com també diferents temàtiques i metodologies aplicades en un territori marcat per la diversitat.

2

Itineraris d’inserció sociolaboral

Temàtica: Inserció al món laboral a partir de les TIC

En aquest projecte treballem la inclusió a través dels nous dispositius mòbils que ens faciliten la inclusió a la societat digital, la millora de la competència digital, l'increment de la capacitat d'ocupabilitat de les persones i la cerca activa d'un futur laboral sostenible. S’explora amb la ciutadania el camí per millorar la seva ocupabilitat i explotar totes les possibilitats al seu abast per a trobar feina. I es fa utilitzant una eina que és al seu abast i l'acompanya molt sovint: el seu telèfon intel•ligent o la seva tauleta digital.

3

Servei d’atenció, recuperació i acollida

Temàtica: Atenció als maltractaments

Aquest servei forma part del Circuit Barcelona contra violència vers les dones, integrat per professionals dels serveis socials, policials, judicials i educatius de diferents institucions. S’ha creat un servei ambulatori d’atenció específica en violència masclista que presta atenció integral a les dones, els seus fills i filles i el seu entorn proper. És, a més, l’únic servei municipal que gestiona els allotjaments d’urgència i llarga estada de la ciutat.

4

Apropa Cultura

Temàtica: Inclusió social de joves i infants a partir de la música

Apropa Cultura va néixer de la necessitat d’oferir una oferta musical de qualitat per a col•lectius en risc d’exclusió social. La premissa inicial no ha canviat des de els seus inicis, però sí que n'ha canviat la dimensió, ja que s’hi han anat sumant equipaments culturals, fins a arribar als 40 actuals. Una de les claus del seu creixement ha estat la col•laboració amb l’Auditori i un dels referents europeus dels concerts educatius a Europa, gràcies a les investigacions i innovacions aplicades als seus concerts. Els projectes duts a terme han aconseguit promoure a parts iguals l'educació, la inclusió, la creativitat i la participació.

5

Escola Bressol Municipal i Escola Municipal de Música

Temàtica: Atenció a la diversitat educativa

L’Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d’Educació és titular de la gestió de 95 escoles bressol, 4 escoles de música i 1 conservatori de grau professional de música. En tots aquests centres hi ha matriculats 11.000 infants i joves, i es potencia la integració i l’atenció a la diversitat educativa.

6

Aprendre mitjançant la navegació tradicional

Temàtica: Reducció del fracàs escolar mitjançant la nàutica

Aquest programa és un taller de suport a l’atenció de les diversitats als centres educatius d’educació secundària obligatòria i potencia la plena autonomia, mitjà i finalitat de la inclusió. Pretén contribuir a la reducció del fracàs escolar fent que els alumnes passin a constituir una tripulació d’un vaixell i a aprendre un conjunt de competències tècniques i personals, de les quals el principi d’autoritat i de treball en equip són els elements clau.

7

Convivim esportivament

Temàtica: Educació en valors a partir de l’esport

El projecte parteix de la idea que la pràctica esportiva té un paper molt important en la construcció d’una ciutat cohesionada, ja que incideix positivament en la creació d’elements aglutinadors, alhora que introdueix les persones en organitzacions i associacions que tenen una incidència significativa en la vida social. D’aquesta manera, tot posant a l’abast d’aquests joves la possibilitat de practicar molts tipus d’esports, es podran prevenir situacions de conflicte veïnal, ja que es fomentaran les relacions, i alhora s'ajudarà a prevenir situacions de risc d’exclusió social dels joves i infants.

8

Tallers d’emprenedoria, cooperació i art

Temàtica: Inclusió per mitjà de progrés, emprenedoria i cultura

L’Obra Social ”La Caixa” té com a missió contribuir al progrés de les persones i de la societat amb una incidència especial en els col•lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, d’aliances estratègiques o de col•laboracions amb tercers.Tots els programes estan orientats per uns objectius de transformació social sostenible i de generació d’oportunitats per als diferents col•lectius de persones.

9

Departament educatiu de la Fundació Miró

Temàtica: Accessibilitat visual i tàctil

La Fundació Miró ofereix visites accessibles específiques comentades que compten amb relleus en color d’una selecció d’obres de l’artista per a les persones cegues i de baixa visió, i LSC i lectura labial per als visitants sords. Cal esmentar la maleta didàctica integradora formada per cubs de diferents materials reals (bronze, ferro, ceràmica, fusta...) emprats per Miró en les seves escultures. S’utilitza en totes les visites d’escultures, atès que és una eina útil per a tothom, incloses les persones cegues.

10

Programes educatius del MACBA

Temàtica: Museu educador i inclusiu a partir de l’art contemporani

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona està situat al bell mig del barri del Raval i assumeix la responsabilitat de treballar amb els agents del seu territori per transmetre l’art contemporani, oferir una multiplicitat de visions i generar debats crítics sobre l’art i la cultura, una missió que aspira a integrar públics diversos. El departament educatiu del MACBA desenvolupa un ampli programa d’inclusió amb diversitat de propostes i activitats, concebudes amb la finalitat de facilitar la comprensió dels continguts del museu.

11

Niu de Ciència, un museu educador i inclusiu

Temàtica: La ciència, a l’abast de tothom

Una de les prioritats del museu és ser un museu educador i inclusiu, entesa la inclusió com l’accés a tots els públics amb independència de la seva edat, condició social, econòmica o cultural, diversitat funcional, etc. Més enllà de la seva funció dirigida al públic, la concepció global del Niu de Ciència i el tipus de material utilitzat, han permès atendre grups d’entitats i escoles amb persones amb diversitat funcional, de manera que les activitats s’adapten a les seves necessitats específiques.

12

Projectes educatius i d’intervenció social

Temàtica: Educació en valors de joves i infants per mitjà de l’esport

En l’àmbit de la vida social que és la pràctica esportiva s’escenifiquen de manera excepcionalment clara valors com l’esforç, la humilitat, la cortesia i el respecte, el sentit de l’equitat i l’honestedat, la companyonia, el treball en equip, la responsabilitat i el compromís amb afanys col•lectius. Els programes d’educació i esport són instruments que posen a disposició del sistema educatiu, de les famílies, dels integradors socials o dels educadors en el lleure, eines educatives basades en l’esport.

13

Departament educatiu del Museu Picasso

Temàtica: Museu educador i inclusiu a partir de l'obra de Picasso

Al Museu Picasso, a partir de les apreciacions dels alumnes, es du a terme una anàlisi en profunditat de l’obra i es genera un diàleg compartit a través del qual van desfilant els seus interessos. A les visites dinamitzades s’han previst les mesures d’accessibilitat, com: visites amb intèrpret en llenguatge de signes o lectura labial, visites descriptives per a persones amb discapacitat visual i visites amb continguts adaptats per a grups de persones amb problemes d'aprenentatge.

14

Centre per a joves tutelats i extutelats

Temàtica: Suport integral

Recurs destinat a joves menors i majors de 18 anys que formen part dels diferents programes. Ha estat creat amb la voluntat de convertir-se en un centre de referència per als joves tutelats i extutelats. L’atenció directa té un caire educatiu i pretén donar-los a conèixer les seves obligacions i drets, conscienciar-los de la importància d’exercir-los de manera efectiva i implicar-los en el seu abordatge, ja que aquests drets i obligacions estan estretament vinculats a la resta d’aspectes del seu procés personal d’integració.

15

Participació de les famílies en l’educació

Temàtica: Intervenció comunitària intercultural

La Fundació Obra Social ”La Caixa” impulsa des de 2010 un projecte d’intervenció comunitària intercultural en més de 30 barris i pobles amb elevada concentració de població immigrada a Espanya.Conjuntament amb entitats arrelades al territori, impulsen un seguit d’accions dirigides a millorar la convivència, prevenir el conflicte social i augmentar la cohesió social. A Barcelona es desenvolupen tres d’aquests projectes: Raval (Ciutat Vella), Clot (Sant Martí) i Zona Nord (Nou Barris).

16

Materialitzem idees

Temàtica: Espais de creació i aprenentatge

Els ateneus de fabricació són espais d’innovació oberts a la ciutadania, on es poden aprendre els fonaments de la fabricació digital, així com diferents tecnologies i processos aplicables a la vida quotidiana. Fomenten les activitats i els projectes que busquen millorar la societat, utilitzant els nous models d’organització i aprenentatge informal oberts i en xarxa (cocreació, col•laboració, crowdsourcing, crowdfounding...), fent servir els mitjans de comunicació social per compartir amb els altres el coneixement adquirit.